2019 - 3.szám

Az allergiás nátha prevalenciájának és rizikótényezőinek változása 2007 és 2013 között budapesti általános iskolások körében

Szerző(k): Sultész Monika dr.1*, Balogh Illés dr.1, Katona Gábor dr.1, Mezei Györgyi dr.2, Hirschberg Andor dr.3, Gálffy Gabriella dr.4
Intézmény: 1HEIM PÁL ORSZÁGOS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTÉZET, FÜL-ORR-GÉGE OSZTÁLY, BUDAPEST 2SEMMELWEIS EGYETEM, I. SZÁMÚ GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA, PULMONOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIAI OSZTÁLY, BUDAPEST 3SZT. JÁNOS KÓRHÁZ, FÜL-ORR-GÉGE- ÉS SZÁJSEBÉSZETI OSZTÁLY, BUDAPEST 4TÜDŐGYÓGYINTÉZET, TÖRÖKBÁLINT ONKO-PULMONOLÓGIAI ÉS JÁRÓBETEG CENTRUM, TÖRÖKBÁLINT
Lapszám: Fül-Orr-Gégegyógyászat 2019; 65 (3): 91–97.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Cél: Magyarországon kevés kutatás vizsgálja az allergiás nátha prevalenciájának és rizikótényezőinek változását általános iskolás gyermekek körében. Kutatócsoportunk célja ennek vizsgálata.

Módszer: 6 év különbséggel, 6–12 éves tanulók szülei az ISAAC I. fázisú protokolljának magyar nyelvű változatát töltötték ki, amelyet saját tapasztalatainkon alapuló kérdésekkel egészítettünk ki.

Eredmények: 2007-ben a kiosztott 6335 kérdőívből 62,8%- ot, míg 2013-ban 6441-ből 52,9%-ot kaptunk vissza. A feltételezett allergiás nátha (a felmérést megelőző 12 hónapban allergiás nátha tüneteit mutató, de orvos által még nem diagnosztizált tanulók) prevalenciája a hat év alatt szignifikánsan emelkedett 14,9%-ról 23,5%-ra (p<0,001). Az orvos által diagnosztizált allergiás nátha prevalenciájában nem észleltünk szignifikáns változást (11,6%; 11,2%). A multivariációs analízis szerint, 2013-ban az összes allergiás náthára vonatkozóan a férfi nemhez tartozás (OR: 0,733; CI: 0,642–0,931), a családban előforduló allergiás betegség (OR: 2,017; CI: 1,669–2,436), gyakori felső légúti fertőzés (OR: 2,033; CI: 1,659–2,492), az allergia kialakulását megelőző, elhúzódó betegség (OR: 2,119; CI: 1,311–3,428), madártoll töltetű ágynemű használata (OR: 0,773; CI: 0,599–0,996), zöldövezeti lakhely (OR: 1,367; CI: 1,133–1,650) szignifikáns rizikótényezőnek bizonyultak. Mind az allergiás náthás (p<0,000), mind a nem allergiás náthás (p<0,003) tanulók csoportjában az atópiás anamnézisű családok ritkábban használtak madártollágyneműt.

Következtetés: Bár az orvos által diagnosztizált allergiás nátha prevalenciája a vizsgált időszakban nem változott szignifikánsan, a feltételezett allergiás náthás tüneteket mutatók szignifikáns növekedése a budapesti általános iskolás gyermekek körében növekvő prevalenciára utal. Kutatásunk feltárta az atópiás családok ágynemű használatának új szempontjait.

 

Trends in prevalence and risk factors of allergic rhinitis symptoms in primary schoolchildren 6 years apart in Budapest.

SUMMARY

Background: Few data are available concerning the time trends and risk factors associated with allergic rhinitis (AR) in schoolchildren in Hungary.

Methods: At an interval of six years, parents of 6-12-year-old children completed identical ISAAC-based an additional questionnaires related to possible risk factors.

Results: Response rate was 62.8% with 6335 questionnaires distributed in 2007, and 52.9% with 6441 questionnaires in 2013. The prevalence of current AR symptoms (subjects presenting clinical symptoms of AR in the past 12 months, but had yet to be diagnosed by physician) increased significantly from 14.9% to 23.5% (p<0.001). There was no significant change in the prevalence of physician-diagnosed AR (11.6-11.2%). In multivariate analysis, gender (OR: 0.733; CI: 0.642–0.931), a family history of atopy (OR: 2.017; CI: 1.669–2.436), frequent upper respiratory tract infections (OR: 2.033; CI: 1.659–2.492), long-lasting disease before the appearance of the allergy (OR: 2.119; CI: 1.311–3.428), feather bedding (OR: 0.773; CI: 0.599–0.996) and living in a green area (OR: 1.367; CI: 1.133–1.650) were found to be significant risk factors of cumulative AR in 2013. In both of the groups with (p<0.000) or without (p<0.003) AR the families with a history of atopy used feather bedding less frequently than families without atopy.

Conclusion: Although the prevalence of physician-diagnosed AR has not shown significant changes during the studied interval, the significant increase of the current AR symptoms suggests growing prevalence of AR among children in Budapest. Our results revealed new aspects of bedding customs in atopic families.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés