2018 - 1.szám

A transcanalicularis LASER dacryocysto-rhinostomiával szerzett tapasztalataink összehasonlítása a hagyományos endoszkópos technikával

Szerző(k): Helfferich Frigyes dr.1 , Szathmáry Enikő dr.2 , Reményi Ákos dr.1
Intézmény: MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT, 1 FÜL-ORR-GÉGÉSZETI, FEJ-NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY, 2 SZEMÉSZETI OSZTÁLY, BUDAPEST
Lapszám: Otorhinolaryngologia Hungarica 2018; 64 (1)

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők elsők között alkalmazták hazánkban a transcanalicularis dióda LASER dacryocysto-rhinostomiát (TCL-DCR) és nagy számban operáltak hagyományos technikával endonasalis endoszkópos dacryocysto-rhinostomiát (EDCR).
Cél: A műtéti technikák bemutatása és az első 15 műtét eredményeinek összehasonlítása 37, szokványos endoszkópos, endonasalis technikával operált beteg eredményével, valamint a nemzetközi irodalmi adatokkal.
Eredmények: A TCL-DCR könnyen végrehajtható, biztonságos műtét, kis megterheléssel a beteg számára. A műtét érdemi részét – szemben a hagyományos EDCR-rel – a szemész végzi. Sikeressége némileg elmarad a külső és az endonasalis DCR-rel szemben, viszont kitűnően alkalmazható korábbi DCR utáni heges elzáródás oldására. A TCL-DCR a három műtéti technika közül a legdrágábbnak számít. A transcanalicularis műtétek során a szövődmények ritkák.
Vélemény: Biztonságossága miatt különösen ajánlható olyan osztályokon, ahol a rhinológus kevésbé tapasztalt endoszkópos operatőrnek számít, továbbá reoperációk esetén.

 

Comparison of our transcanalicular LASER dacryocysto rhinostomy experience with traditional endoscopic technique.

SUMMARY

The authors were among the first ones in Hungary who performed transcanalicular diode LASER dacryocysto-rhinostomy (TCL-DCR) and they operated a large number of traditional endonasal endoscopic dacryocysto-rhinostomies (EDCRs) as well.
Aim: To present the technique and to compare the results of the first 15 operations with 37 usual, endonasal, endoscopic (EDCR) procedures and with the data of the international literature.
Results: TCL-DCR is easy to perform; it is a safe procedure with minimal load on the patient. The majority of work during the operation is done by the opthalmologist – counter to the EDCR. Its success is somewhat lagging behind the external and endonasal DCR, but it can be used successfully to overcome post-DCR occlusion. TCL-DCR is the most expensive among the three operative techniques. Complications are rare during transcanalicular surgeries.
Conclusion: Due to its safety, this procedure can be recommended at those departments, where the rhinologist is less experienced in endoscopic operations, furthermore in reoperation cases.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés