2016 - 4.szám

Szimultán végzett labyrinthectomia és cochlearisimplantáció előrehaladott Méniére-betegségben

Szerző(k): Gerlinger Imre dr., Tóth Tamás dr., Nepp Nelli dr., Harmat Kinga
Intézmény: PTE KK Fül-, Orr-, Gégészetiés Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2016; 62 (4): 140-144.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Méniére-betegség előrehaladott egyoldali vagy bilaterális ese­teiben a hallókészülékkel történő hallásrehabilitáció esetenként kudarcot vallhat. A cochlearis implantáció ezekben az esetek­ben, mint új indikációs terület megoldást nyújthat és újra jó hal­lást biztosíthat az érintett betegek számára. Ha a súlyos fokú halláskárosodás mellett intraktábilis vertigo is jelen van, akkor különösen nehéz rehabilitációs problémával állunk szemben. Egy 48 éves egyoldali (jobb oldal) Méniére-betegségben szen­vedő férfi betegünk esetét ismertetjük, aki évek óta szenvedett rendszeresen visszatérő forgó jellegű szédüléses rohamoktól, siketséggel határos jobb oldali idegi halláscsökkenéstől, tinnitus- tól. A konzervatív (gyógyszeres kezelés, dobüregi gentamycines feltöltés) és műtéti (saccotomia) kezelési stratégiánk elégtelen­nek bizonyult, ezért szimultán végzett labyrinthectomiára és cochlearis implantációra szántuk el magunkat. A műtétet követően szédüléses rohamai megszűntek. Beszéd­értése csendes környezetben jelentős mértékben javult, zajos környezetben ugyancsak számottevő hallásjavulásról számolt be. A labyrinthectomia Méniére-betegség válogatott eseteiben a szédüléses rohamok megszűnését eredményezheti. A be­avatkozás ára a múltban természetesen a hallás elvesztése volt az érintett oldalon. A cochlearis implantáció napjainkban ezeknek a betegeknek kínál új hallásrehabilitációs lehetőséget. A szimultán végzett labyrinthectomia és cochlearis implantáció révén megelőzhető az esetlegesen fibrotikus vagy elcsontosodott cochleába történő implantáció minden nehézsége és kompliká­ciója (carotis sérülése, hátsó skála dúra sérülése). A beteg azon­nali hallásrehabilitációban részesül, rövidebb ideig marad siket, s csupán egyetlen kombinált műtéti megoldásnak van kitéve. Ismertetett esetünk az első hazai jól dokumentált kombinált műtéti megoldás, amikor egy lépcsőben sikerült rehabilitálni egyoldali Méniére-betegségben a hallást és megszűntetni arendszeresen visszatérő, konzervatív kezelésre nem reagáló szédüléses rohamokat.

 

Simultaneous labyrinthectomy and cochlear implantation of advanced Ménière's disease.

SUMMARY

Patients with Ménière disease can develop unaidable hearingloss. Cochlear implantation has recently been utilized in thisgroup with favourable results. A more challenging group is thosewith intractable vertigo, and they have traditionally posed a sig­nificant management dilemma.A 48-year-old male patient with unilateral right sided Ménièredisease, with unaidable hearing and incapacitating vertigo at­tacks despite conservative management (including intratympanicrepeated Gentamycin treatment) and surgical treatment (sacco-tomy) underwent simultaneous labyrinthectomy and cochlearimplantation. There was complete resolution of vertigo. Speechperception in quite conditions and the ability to hear in back­ground noise improved considerably.Surgical labyrinthectomy is effective for the elimination of vertigoin selected Ménière’s disease patients. The major disadvantage inthe past was loss of residual hearing. Cochlear implantation isnow an option in these patients. The benefits of simultaneouslabyrinthectomy and cochlear implantation include the preven­tion of implantation of fibrosed or ossified cochlea, a decrease inthe duration of deafness, and a single operative procedure.Our case report is the first well documented successful com­bined procedure in Hungary.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés