2016 - 3.szám

Saccus endolymphaticus tumor - Esetismertetés és irodalmi áttekintés (Endolymphatic sac tumor Case report and review of the literature)

Szerző(k): Nepp Nelli dr. 1, Harmat Kinga dr. 1, Háromi István dr. 1, Fincsur András dr. 2, Molnár Krisztián dr. 3, Dóczi Tamás dr. 4, Gerlinger Imre dr. 1
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ 1.Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs - 2.Pathológiai Intézet, Pécs - 3.Radiológiai Klinika, Pécs - 4.Idegsebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2016; 63 (3): 69-74.

ÖSSZEFOGLALÁS

A saccus endolymphaticus tumor egy rendkívül ritka daganat, ami előfordulhat sporadikusan vagy von Hippel-Lindau-(vHL) -betegséghez társultan. Egy sporadikus saccus endolympha­ticus tumorban szenvedő beteg esetét ismertetjük a nemzet­közi szakirodalom áttekintésével. A 44 éves nőbetegnél I I éve jobb oldali fülzúgás, forgó jellegű szédülés lépett fel, ké­sőbb progresszív, idegi jellegű halláscsökkenés, fél évvel felvé­telét megelőzően jobb oldalon perifériás arcidegbénulás ala­kult ki. MR- és CT-vizsgálatok a jobb sziklacsontban növeke­dést mutató, érdús képletet igazoltak, ami a belső hallójáratba tört és a hátsó koponyagödör felé terjedt. A radiológiai kép alapján felmerült saccus endolymphaticus tumor lehetősége, így a betegnél subtotalis petrosectomia, az oticus capsula tel­jes eltávolítása és nenzus facialis rekonstrukciója történt suralis grafted. A szövettani vizsgálat saccus endolymphaticus tumort véleményezett. Genetikai vizsgálat során a vHL gén területén nem találtunk mutációt. A beteg hallásrehabilitációja csontba horgonyzott implantátum (BAHA® Attract) behelyezésével egy évvel a tumoreltávolítást követően megtörtént.A saccus endolympaticus tumor ritkaságából adódóan jelenleg nincs egységes megállapodás sem a terápiát, sem a betegek utánkövetését illetően. Esetismertetésünk célja, hogy rámu­tassunk a saccus endolymphaticus tumor diagnózis felállításá­nak nehézségeire, kihangsúlyozva a subtotalis petrosectomia fülsebészeti jelentőségét, valamint a hallásrehabilitáció fontos­ságát.

 

Endolymphatic sac tumor Case report and review of the literature.

SUMMARY

Endolymphatic sac tumor (ELST) is a very rare neoplasm whichmay occur sporadically or as part of von Hippel-Lindau (vHL) dis­ease. We report a sporadic case of endolymphatic sac tumorwith an overview of the literature. A 44-year-old woman pre­sented with I I-year history of right sided tinnitus and vertigo,later right sided progressive sensorineural hearing loss. Sixmonths prior to her admission total facial nerve paralysis wasrecorded on the right side. MR and CT examinations demon­strated a slowly growing, hypervascular tumor mass destroyingthe temporal bone on the right side, extending to the internalauditory meatus and posterior cranial fossa. Radiological findingssuspected ELST, so the patient underwent subtotal petrosecto-my plus removal of the otic capsule with facial nerve reconstruc­tion with sural nerve. Histological examination demonstrated en­dolymphatic sac tumor. Genetic testing for mutations of VHLwas performed with negative result. The patient has undergonehearing rehabilitation with bone-anchored hearing aid (BAHA'Attarct).Endolymphatic sac tumors are very rare laesions. As a conse­quence at present, there is no consensus regarding the therapyand follow up of these patients. Our goal is to present the diffi­culties the diagnosis of ELST and draw the attention to the im­portance of subtotal petrosectomy and/or simultaneous or re­sulting hearing rehabilitation.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés