2015 - 4.szám

Szükséges-e a hallócsontot denudálni üvegionomer cement alkalmazása előtt?

Szerző(k): Ráth Gábor dr.1, Burián András dr.2, Somogyvári Krisztina dr.2, Gaál Veronika dr.1, Lujber László dr.2, Kereskai László dr.3, Gerlinger Imre dr.2
Intézmény: 'Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika; 2Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika ; 3Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Pathológiai Intézet, Pécs
Lapszám: 2015 ; 61 (4): 141 - 146.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a hallócsont lecsu- paszítása üvegionomer cement alkalmazása előtt tartósan erősíti-e a csont és a cement közötti adhéziót. Vizsgálatunkban 34 nyúlnál nyitottuk meg a bulla tympanicát mindkét oldalon. A jobb oldali incusok laterális felszínéről gyémántfúróval eltávolí- tottuk a nyálkahártyát, míg a bal oldali incusokat épen hagytuk. 30 nyúl esetén alkalmaztuk az incusok laterális felszínén a cementet mindkét oldalt, majd ezt követően a posztoperatív I., 3., 7., 14., 21., 30., 60., 90., 180. és 365. napon leöltük őket. Kontrollként 4 nem operált állat szolgált, amelyeket az I., 7., 30. és a 365. napon öltünk le. Ezt követően az incusokat eltá- volítottuk és szövettani vizsgálatot végeztettünk. Feltáráskor mind a 30 operált állat középfülében látható volt a cement az incuson. Az incusok eltávolítása kapcsán 3 esetben észleltük a cement és a csont egymástól való elválását. Szövettani vizsgálat során további 5 esetben mutatkozott szeparáció. Mind a 8 szétválást a nem lecsupaszított jobb fül esetén észleltük, legalább 60 nappal a műtétet követően. A két oldal összehasonlításakor szignifikáns különbséget észleltünk (p<0,05). A 7. posztoperatív napon a műtéti traumát követő kezdeti gyulladásos reakció a jobb oldalon lényegesen csökkent. Idegentest- reakció egy esetben sem fordult elő, a 60. napon a cementet nyálkahártya övezte. Összegzésként a cement biokompatibilisnek bizonyult, és a hallócsontok előzetes lecsupaszítása erősebb és tartósabb adhéziót eredményezett.

 

Should the ossicle be denuded prior to the application of glass ionomer cement?.

SUMMARY

The objective of this study was to assess whether denudation of the auditory ossicle prior to the application of glass ionomer cement durably strengthens the adhesion between bone and cement. The tympanic bullas of 34 rabbits were opened bilaterally. The mucosa was removed from the lateral surface of the right- side incudi with a diamond burr, while the left-side incudi were left intact. The cement was then applied bilaterally to the lateral surface of the incudi of 30 of these rabbits which were subsequently killed I, 3, 7, 14, 21,30, 60, 90, 180 or 36S days postop- eratively. The 4 sham-operated animals were killed on day 1,7, 30 or 365. The incudi were removed and processed for histological evaluation. On exploration, the cement was visible on the incus within the tympanic bulla in all 30 cement-treated animals. During surgical removal, the cement was separated from the incus in 3 ears. Histological examination further revealed separation in 5 ears after processing. All 8 separations occurred in the right (not denuded) ears, and at least 60 days postoperatively. The difference between the two sides in the number of separations was significant (p<0.05). The initial inflammatory reaction elicited by the surgical trauma to the right-side ossicles had substantially decreased by day 7. No foreign body reaction was observed and the cement became overgrown with mucosa by day 60. In conclusion, the cement proved biocompatible, and preliminary denudation of the ossicle resulted in stronger and more durable bone-cement adhesion.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés