2015 - 4.szám

Cochlearis implantáció belsőfül-malformációval született betegekben

Szerző(k): Bakó Péter dr., Németh Adrienne dr., Tóth Tamás, Kellényi György, Harmat Kinga dr., Lujber László dr., Pytel József dr., Gerlinger Imre dr.
Intézmény: PTE KK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2015 ; 61 (4): 136 - 140.

ÖSSZEFOGLALÁS

A veleszületett sensorineuralis halláscsökkenésben szenvedők 20%-ában lehet kimutatni a belsőfül morfológiai elváltozásait. A szervfejlődés egyes stádiumában megrekedt labyrinthus különböző morfológiai jellegzetességeket mutat, amelyek modern képalkotó eljárásokkal vizsgálhatóak és csoportosítható- ak. A korábban általánosan elterjedt felfogással szemben napjainkban a maiformációk nagy részében már lehetséges a hallás rehabilitációja cochlearis implantációval. A csoportosításnak nagy jelentősége van a megfelelő elektróda kiválasztásában, valamint a lehetséges intraoperativ komplikációkra való felkészülésben. Ugyancsak fontos szempont az is, hogy az operatőrök egységes nyelvet beszéljenek a maiformációk diagnosztikus és terápiás elveit illetően. Klinikánkon eddig 6 cochlearis maiformációval rendelkező beteg 7 fülén történt cochlearis implantáció. A preoperatív elvégzett CT-, valamint MR-felvé- telekkel 3 fülnél common cavity 2 fülnél I. típusú inkomplett partíció valamint 2 fül esetében cochlearis hypoplasia igazolódott. Két műtét során jelentkezett liqourcsorgás, amit intra- operatíven sikeresen el tudtunk látni posztoperatív komplikáció kialakulása nélkül. Betegeink átlag audiológiai utánkövetése 45,8 hónap volt. Szabad hangteres tisztahangküszöb-vizsgálat kapcsán a beszédfrekvenciákon (0,5-3 kHz) átlagban 29,2 és 38 dB közötti értékeket mértünk. A közlemény röviden ismerteti a különböző cochlearis maiformációkat, valamint beteganyagunknál a választott műtéti behatolási módokat és implantatum típusát.

 

Cochlear implantation on patients with cochlear malformation.

SUMMARY

Inner ear malformation can be detected in 20% of patients suffering from congenital sensorineural hearing loss. Labyrinth stuck in different phases of the organogenesis shows various appearance, which can be evaluated and classified with modern radiological techniques. Nowadays, hearing rehabilitation via cochlear implantation is possible in most malformation types, which is a significant step forward in contrast to the previously accepted aspect. The up to date classification plays an important role in selecting the appropriate electrode and for preventing the possible intraoperative complications. In our Department 7 malformed cochleae of six patients were implanted so far. The preoperative radiological evaluation revealed common cavity deformity in 3 ears, type I incomplete partition in 2 ears and cochlear hypoplasia in 2 ears. CSF gusher was noticed and successfully managed intraoperatively in two procedures without any postoperative complications. Average audiological follow-up was 45.8 months. Average free field pure-tone threshold of the speech frequencies (0.5-3 kHz) was in the range of 29.2 and 38 dB. Our study shortly presents the different type of cochlear malformations, our surgical approaches and the selected implants.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés