2015 - 1.szám

A PEACH-teszt értéke prelingualis hallássérült gyermekek cochlearis implantáció utáni hallásjavulásának értékelésében

Szerző(k): Sziklai István dr.1, Szilvássy Judit dr.1, Pongrácz Ildikó dr.1, Sziklainé Héjjá Marianna dr.\ Kunkli Ferenc dr.', Karosi Tamás dr.2, Batta József Tamás dr.1
Intézmény: 1 Debreceni Egyetem KK, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika és Neurológiai Klinika, Debrecen 2Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi Oktató Kórház Fül-orr-gégeosztály, Miskolc
Lapszám: 2015 ; 61 (1): 1-5.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Debreceni Egyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikáján 2002 és 201 I között operált 32 cochlearis implan- tátumot viselő gyermek szüleinek PEACH-teszt (Parents Evaluation of Aural/oral performance of children) alapján történt hallásteljesítményt minősítő pontozása került feldolgozásra. A vizsgált gyermekcsoportban az Implantáció időpontjában elért életkor; illetve az implantátum használatának időtartama között nem tettünk különbséget. Az implantátum működő elektródáinak száma a gyermekeknek a hangok, illetve a beszédhangok meghallására vonatkozó képességét a szülők szerint nem befolyásolta. Mindez azonban összefügg az adatpontok jelentős szórásával. Egyértelmű pozitív korreláció mutatható ki a működő elektródok száma és az implantátum viselésének komfortossága között. A PEACH-teszt validitását jelenti, hogy nyílt szóteszttel a PEACFH-értékek pozitív korrelációt mutatnak. A működő elektródszám nem korrelál a szóteszt eredményével, amely ismét a PEACH-teszt hitelességét támasztja alá, hiszen a PEACH-értékek a hangok meghallására és a beszédhangok észrevételére vonatkozóan ugyancsak nem mutattak pozitív korrelációt a működő elektródok számával. Az azonos hallásteljesítményt (nyílt szóteszt) jelentős szórással értékelő PEACH-értékek a módszer finomítását igénylik a pontos hallás teljesítmény megállapításához, de mindennapi környezetben tanúsított hallási képesség kvalitatív becslésére a teszt alkalmasnak tűnik.

 

The PEACH test evaluation after cochlear implantation in children with hearing impairment

SUMMARY

The PEACH test (Parents Evaluation of Aural/oral performance of Children) evaluations of hearing performance of cochlear implanted prelingually deaf children’s (n = 32) parents after implantation were worked up in the Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, University of Debrecen. Correlation was not found between the number of functioning channels of the implant and the auditory performance. The comfort level of wearing the speech processor, however, showed a positive correlation with the PEACH scores. A positive correlation between PEACH scores and open set word recognition scores was established as a validity measure of the PEACH test to qualify correctly the auditory performance of the cochlear implanted children’s speech and language development. Correlation was not found between the open set word recognition scores and the number of the functioning electrodes of the implant. This validates further on the feasibility of the PEACH test in evaluation of hearing capability of cochlear implanted children since a similar lack of correlation was established between PEACH scores and the number of activated channels of the cochlear implants. Similar auditory performance was, however, exhibited by the PEACH scores in a largely different open set word recognition values. This calls the attention to a necessary refinement in the PEACH score evaluation. Overall, the PEACH scoring of cochlear implanted children without classification as to the chronological age at implantation and linguistic age, gives a reliable tool in the evaluation of auditory performance of children with cochlear implant among everyday activity conditions. PEACH test qualifies the listening capabilities of the hearing impaired child as to presence or absence of listening to auditory stimuli. The PEACH scores do not precisely measure the auditory skills of a given child but it can give an estimate of hearing performance development of the cochlear implanted child for orientation purposes.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés