2015 - 1.szám

A beszédpercepció és a beszédprodukció fejlődése prelingualis siket gyermekek cochlearis implantációja után

Szerző(k): Sziklai István dr.1, Szilvássy Judit dr.1, Pongrácz Ildikó dr.1, Sziklainé Héjjá Marianna dr.1, Müller Edit dr.2, Kunkli Ferenc dr.1, Karosi Tamás dr.3, Batta József Tamás dr.1
Intézmény: Debreceni Egyetem KK, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika és Neurológiai Klinika, Debrecen 2Fejér megyei Egyetemi Oktató Kórház, Fül-orr-gégészeti Osztály, Székesfehérvár 3Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi Oktató Kórház, Fül-orr-gége Osztály, Miskolc
Lapszám: 2015 ; 61 (1): 6 -10.

ÖSSZEFOGLALÁS

A prelingualis siket gyermekek cochlearis implantáció utáni hallás- és beszédfejlődésének alakulását elemzi a közlemény A gyermekek (n = 32) az implantáció idején betöltött kronológiai életkor szerint 3 csoportban kerültek besorolásra: 3 évesnél fiatalabb, 3-4 éves és 4-6 éves korcsoportba. Normál kontrollként azonos korú, 3-6 éves óvodás gyermekek ( 10- 10 gyermek, minden korcsoportban) beszédértése és beszédképzése fejlettségének szintje került meghatározásra. A beszédértés vizsgálatára a Peabody Picture Vocabulary teszt magyarra átültetett változata szolgált, állatképek tisztán audi- toros felszólításra történő felismerésével. A beszédpercepció mérése, továbbá zárt mondat felismerési teszttel történt. A beszédképzés vizsgálatára a GASP-teszt (Glendonald Auditory Screening Procedure) magyarra átültetett kérdéscsoportjait használták. A 3 évnél fiatalabb korban történt implantáció a beszédpercepció 6 éves korra normalizálódó hallásérését mutatja a szóteszt tekintetében, a későbbi életkorokban történt implantációval szemben. A cochlearis implantáció az implantáció idején betöltött életkortól (kronológiai kor) függetlenül a beszédpercepció jelentős javulását eredményezi I -6 éves korban. Ezzel szemben a beszédképzés minősége jelentősen függ az implantáció kivitelezésekor betöltött életkortól. A 3 év alatt történt implantáció után 4-6 évvel a normálhallókéval egyező beszédprodukció érhető el. Ezzel szemben a 3 éves életkor után végzett cochlearis implantáció a normálhallókhoz képest jelentős elmaradást mutat a beszédprodukció fejlődésében, amely csak megközelíteni tudja az ép hallású, azonos kronológiai életkorú gyermekek teljesítményét.

 

The speech development of perception and speech production of prelingually deafened children, after cochlear implantation.

SUMMARY

Analysis of linguistic development of prelingulally deafened children after cochlear implantation is addressed in the report. Cochlear implanted children (n = 32) were divided into 3 groups according to their chronological age at implantation: <3 years,
3-4 years and 4-6 years. Normal control groups (10 in each age group) were age matched 3-6 years old children with normal hearing. Speech perception ability was determined by the Peabody Picture Vocabulary Test and by a closed set sentence recognition test. Speach production was examined by GASP (Glendonald Auditory Screening Procedure). Those children who received the cochlear implant before the age of 3 years obtained a language development which achieved near normal speech perception by the chronological age of 6 years. Later implantation did not provide with this rapid perception development, but implantation under 6 years of age produces high level speech perception capability. This is not the case with speech production. Under 3 years of age at cochlear implantation results in 4- 6 years a similar speech production ability like normal hearing does. Later ages of performing cochlear implantation result in progressively weaker speech production capability which do not obtain the level of the normal hearing individuals.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés