2012 - 4.szám

Alternatív lehetőség a tympanoplasticai módszerekkel nehezen megoldható, dominálóan vezetéses jellegű, szerzett halláscsökkenések kezelésére felnőtt korban - a BAHA AAagyarországi indikációjának kibővítése

Szerző(k): Jarabin János dr., Kiss József Géza dr., Tóth Ferenc dr., Jóri József dr., Rovó László dr.
Intézmény: SZTE ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged
Lapszám: 2012; 58 (4): 152-155.

ÖSSZEFOGLALÁS

A tisztán, illetve dominálóan vezetéses jellegű halláscsökkenések többsége a modern tympanoplasticai módszerekkel jól korrigálható. Vannak azonban olyan esetek, amikor a hallás műtéti javítása sikertelen vagy nem lehetséges, és a hagyományos légvezetéses hallásjavító készülékek sem alkalmazhatóak. Ilyenkor az egyik megoldás a csontvezetéses hallásjavító készülékkel történő ellátás lehet, amelynek egyik modern lehetősége a gyermekkori hallójárati és középfül fejlődési rendellenességeknél már hazánkban is rutinszerűen implantált BAHA hallásjavító rendszer A nemzetközi gyakorlatban azonban az indikációs terület ennél szerteágazóbb. A szerzők beszámolnak egy esetükről, amelyben a kétoldali radikális műtétet 25 évvel később követte a BAHA hallásjavító rendszer beültetése. Az implantáció után elvégzett hallásvizsgálatok, a szubjektív önértékelési teszt egyértelműen alátámasztják a korábbi csontvezetéses hallásjavító készüléknél kényelmesebb megoldás szükségességét. Szerzők az eddigi alkalmazási gyakorlat áttekintése után javaslatot tesznek a BAHA, ma már nemzetközileg is elismert, indikációs területének hazai bővítésére.

 

An alternative possibility for the treatment of an aquired, dominantly conductive type hearing loss, hardly treatable with tympanoplastic methods in adulthood - widening the indication field of BAHA in Hungary

SUMMARY

Most cases of the pure or dominantly conductive type hearing losses can be sufficiently corrected by modern methods of tympanoplasty. However there are cases, when surgery is unsuccessful, or impossible to carry out and even the supply with traditional hearing aids is contraindicated. This time one of the possible solutions is giving a hearing aid using bone conduction. BAHA hearing aid system is one modern possibility out of these, which is routinishly used in childhood in cases of external auditory canal and middle ear congenital deformities even in Hungary. At the same time the indication field in the international practice is much more diversified. The authors announce their first adult patient in whom the supply with BAHA hearing aid system followed the bilateral radical ear surgery by 25 years. The pure tone audiometric test results and the selfevaluating reports following the implantation evidently proves the necessity of a more comfortable solution compared the previous bone conduction hearing aid. After reviewing the anticipatory application practice they make a proposal for broadening the Hungarian indication fields, which is yet respected intrenationally.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés