2005 - 1.szám

A kanyaróvírus szerepe az otosclerosis pathogenesisében

Szerző(k): Karosi Tamás dr., Kónya József dr.*, Z. Szabó László dr.**, Pytel József dr.***,f Szabó Iván dr.****, Jóri József dr.*****, Sziklai István dr.
Intézmény: DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Debrecen (igazgató: Sziklai István dr, egyetemi tanár) *DEOEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Debrecen **Országos Gyógyintézeti Központ, Fül-Orr-Gége Osztály, Budapest ***PTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs ****Szent János Kórház, Fül-Orr-Gége Osztály, Budapest *****SZTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged
Lapszám: 51 (1), 2005

ÖSSZEFOGLALÁS:

Az otosclerosis etiológiája jelenleg sem ismert. Az oticus capsulában kialakuló perzisztens kanyaróvírus fertőzés az otosclerosis egyik fontos kóroki tényezője lehet. A fertőzött sejtek felszínén jelentkező krónikus, virális antigén stimuláció másodlagos autoimmun reakciót indukálhat az oticus capsula ellen. Az elmúlt másfél évtizedben számos közlemény foglalkozott a kanyaróvírus otosclerosisban betöltött etiológiai szerepével. A kanyaróvírus jelenléte több molekuláris biológiai módszer segítségével volt igazolható az otosclerosisos betegekben: RT-PCR, immunhisztokémia, kanyaróvírus ellenes IgG kimutatása perilympha mintákban. Ezek az eremények azonban számos ellentmondással jártak. Az otosclerosisos betegek fagyasztott stapestalp mintáiból előzetes porítást követően kivontuk az emberi és a virális nukleinsavakat. A kanyaróvírus RNS-ét nagy érzékenységű RT-PCR módszer segítségével amplifikáltuk. Pozitív kontrollként Edmonston és Schwartz típusú kanyaróvírus törzset, míg negatív kontrollként corticalis csontot, satpes superstruktúrákat, malleus és incus mintákat alkalmaztunk. A 102 otosclerosisos stapes mintából 62 esetben sikerült igazolni a kanyaróvírus RNS-ének jelenlétét. A kanyaróvírus detektálása a többi mintában sikertelen volt. A kanyaróvírus valószínűleg igen fontos szerepet játszik az otosclerosis pathogenesisében. A 40 negatív minta esetén valószínűleg genetikailag meghatározott otosclerosissal, illetve egyéb okból bekövetkezett stapes fixációval álltunk szemben.

SUMMARY

Etiology of otosclerosis is still unknown. Persistent measles virus infection of the otic capsule is supposed to be one of the etiologic factors in otosclerosis. Chronic
viral antigen expression on the surface of infected cells can induce a secondary autoimmune reaction against the otic capsule. In the past 15 years, some reports arised the possible etiologic role of measles virus in otosclerosis. The presence of measles virus was shown in otosclerotic patients by RT-PCR amplification of the viral RNA, detecting the viral proteins by immunohistochemistry and detecting antimeasles immunoglobulin G in the perilymph samples. A lot of concerns were elicited by these results. Nucleic acid was extracted from pulverized, frozen stapes footplate samples of otosclerotic patients. Measles virus RNA was amplified by RT-PCR. An Edmonston-type measles virus served as a positive control and cortical bone fragments, stapes superstructures, incus and malleolar samples served as negative controls. Among 102 otosclerotic patients, 62 stapes footplate samples contained measles virus RNA. Measles virus RNA was not detected in other bone specimens of the patients. Etiologic role of measles virus in the pathogenesis of otosclerosis should be considered. The 40 negative samples may be genetically determined otosclerotic cases.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés