2003 - 2.szám

Tengerimalacból izolált I. típusú ganglion spirale neuron depolarizációja által aktivált K+ áramok jellemzése

Szerző(k): Szabó Zsolt*, Harasztosi Csaba**, Kovács Ilona***, Szűcs Géza**, Rnsznák, Zoltán**, Sziklai István****
Intézmény: *BAZ megyei Kórház Fül-Orr-Gége Osztály, Miskolc (főorvos: Szakács Gábor dr.) **Debreceni Egyetem, OEC, Élettani Intézet, Debrecen (igazgató: Kovács László dr. egyetemi tanár) ***Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet, Pathológia Osztály, Debrecen (főorvos: Kovács Ilona dr.) ****Debreceni Egyetem, OEC, Fül-Orr-Gége Klinika, Debrecen (klinikaigazgató: Sziklai István dr. egyetemi tanár)
Lapszám: 49, (2), 2003

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők munkacsoportja az előző években a hallás központi idegrendszeri apparátusának első elemét, a nucleus cochlearist tanulmányozta. Tekintettel arra, hogy az ebben a magban található neuronokat a nervus acusticus rostjai kötik össze a belső fül receptorsejtjeivel, logikusnak tűnt annak vizsgálata, hogy a ganglion spiráléban található neuronok milyen elektrofizioló- giai sajátosságokkal bírnak.
Kísérleteiket 3-5 hónapos tengerimalacokon végezték. Az állatokat altatás után dekapitálták. A koponya megnyitása és az agy eltávolítása után a cochleát feltárták, melyben láthatóvá vált a modiolus. A lágy szövetek lefejtését követően a modiolust kipattintották, majd finom csipesz segítségével több helyen összeroppantották. Az így nyert szövetdarabkákat 0,3 mg/1 kollagenáz és 0,12 mg/1 pronáz tartalmú oldatban 31°C-on 10 percig emésztették, majd az enzimhatást 1 g/1 koncentrációjú triszpin-inhibitor alkalmazásával állítottuk le. A sejtek szeparálása igen óvatos mechanikai triturálással történt. A sejteket üveg fedőlemezre ülepítették, majd kitapadásuk után a sejtek egy részét a patch-clamp technika teljes-sejtes konfigurációjának alkalmazásával vizsgálták.
Megállapították, hogy a sejtek nyugalmi átlagos membránpotenciálja -62 mV, átlagos sejtkapacitás 9 pH Folyamatosan fenntartott, küszöb feletti depolarizáló négyszögimpulzus hatására a sejtekről egyetlen akciós potenciál volt elvezethető az impulzus kezdetén. A részletesebben vizsgált I. típusú sejtek depolarizáló négyszögimpulzusok hatására egy lassan aktiválódó, kifelé irányuló áramot produkáltak, ami mind 1 mM tetra-etil-ammónium, mind 100 microM 4-amino-piridin és 200 nM dentrotoxin alkalmazásával gátolható volt. A sejtek hiperpolarizációra egy lassú aktivációt mutató, befelé irányuló áramkomponenssel reagáltak, mely ImM cézium és ImM bárium-klo- riddal gátolhatok és a hatás revertálható.

SUMMARY

Enzymatically isolated type I spiral ganglion neurones of the guinea pig have been investigated in the present study. The identity of the cells was confirmed by using anti-neurone-specific-enolase immunostaining. The presence and shredding of the myelin sheath was also documented by employing anti-S100 immunoreaction. The membrane characteristics of the cells were studied by using the whole-cell patch-clamp technique. The wholecell capacitance of the cells was 9 ± 2 pF (n = 51), while the resting membrane potential of the cells was -62 ± 9 mV (n = 19). When suprathreshold depolarizing stimuli were applied, the neurones fired a single action potential at the beginning of the stimulation.
It was confirmed in this study that type I spiral ganglion cells possess a hyperpolarization-activated non-specific cationic current (Ih). The major characteristics of this current component were unaffected by the enzyme treatment.
Type I spiral ganglion cells also expressed various depolarization-activated K+ current components. A high- threshold outward current was sensitive to 1-10 mM TEA + application. The ganglion cells also expressed a relatively small, but nevertheless present transient outward current component which was less sensitive to TEA+ but could be inhibited by 100 mM 4-aminopyri- dine. A DTX-I-sensitive current was responsible for some 30 % of the total outward current (at 0 mV), which showed rapid activation at membrane potentials positive to -50 mV and demonstrated very little inactivation. However, inhibition of the highly 4-AP- or DTX-I-sensi- tive component did not alter the rapidly inactivating nature of the firing pattern of the cells.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés