2003 - 2.szám

Blow-out típusú és blow-out tüneteit utánzó törések differenciáldiagnosztikája és kezelése osztályunkon

Szerző(k): Martos János dr*., Péterffy Pál dr.**, Szász Gabriella dr.**, Paput László dr*.
Intézmény: *MAV Kórház és Központi Rendelőintézet, Fül-orr-gége Osztály (főorvos: Paput László dr.), **MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet Szemészeti Osztály (főorvos: Vogt Gábor dr.)
Lapszám: 49, (2), 2003

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők 11 blow-out törés anyagát dolgozzák fel, melyből 4 kombinált és 7 izolált alsó orbitafal sérülés volt. 9 törés igényelt műtéti megoldást. 24 órán belüli ellátás 2 esetben történt. 7 esetben a balesettől a megoldásig eltelt idő 2,5 és 6 nap között változott. A tünettan értékelése során a gyakoriság tekintetében igen nagy szórás mutatkozott más szerzők adataival összevetve. A hosszú observatios idő alatt megfigyelték a tünetek változását, egyes jelek megszűnését, új tünetek megjelenését és ezek dinamikáját. Az ismert törésmechanizmusok mellett 2 esetben észleltek beékelődéses erőbehatást, mely blow-out törést eredményezett. Ez a szemüvegnek a bulbus és a margó infraorbitális közé ékelődése miatt alakult ki. A sürgősségi ellátás kérdésében a szemizom becsípődés, a nyílt törés, vagy az orrmelléküreg gyulladás jelenléte döntött. A túl nagy intraorbitális nyomás várakozásra kényszerítő tényező lehet a repozíció elvégzése tekintetében. Ez esetben első teendő a sürgős dekomp- resszió. Az os zygomaticum blocktöréseivel való összevetés a tünettan hasonlósága miatt volt szükséges, mert sokszor összetéveszthetők a blow-out törésekkel. Blow-out töréseknél követett műtéti eljárás mindenkor a Luc-Caldwell szerinti feltárás, a díszlokált csontfal repozíciója, a megmaradt orbitafal megtartása és ballonkatéteres alátámasztása volt. Egyidejű arcüreggyulladás jelenlétekor a fenti eljárás mellőzése veszélyes szövődmény forrása lehet.

SUMMARY

The authors elaborate the material of 11 blowout fractures, 4 of which were combined, 7 of which were isolated orbital floor injuries. An peration was required in 9 cases. Treatment was carried out within 24 hours in 2 cases. In 7 cases the time between the accident and the solution varied between 2.5 and 6 days. During the evaluation of the symptomatology great variance was found regarding the incidence compared with the data by other authors. During the long observation period the changing and the cessation of the symptoms and the appearance of new symptoms could be studied, as well as their dynamics. Apart from the well-known fracture mechanisms we observed impaction force in 2 cases (the glasses becoming wedged between the bulbus and the margó infraorbitalis), which resulted in blow-out fractures. When considering the necessity of emergency treatment we decided our course of actions on the basis of the presence of ocular muscle entrapment, open fracture and the inflammation of the paranasal sinuses. If the intraorbital pressure is too high, this factor can compel us to wait to reposition. In this case the first thing to do is urgent decompression. Comparison with the block-fractures of the os zygomaticum was inevitable due to the similarity of the symptomatology, because they could often be mistaken for blow-out fractures. In the latter cases the advised operational measure is the Luc-Caldwell exposure, reposition, keeping the remaining orbital wall and supporting it with a balloon-catheter. In case of contemporaneous inflammation of the maxillary sinus the neglect of the measures mentioned above can be the source of dangerous complications.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés