2000 - 2.szám

FESS-műtéteink eredményességének megítélése endoscoppal

Szerző(k): Müller Zoltán dr.*, Varga Edit dr., Élő János dr.
Intézmény: Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza Fül-Orr-Gége, Fej-Nyaksebészeti Osztály (Osztályvezető főorvos: Elő János dr. c. egyetemi tanár)
Lapszám: 46. ÉVFOLYAM 2000. 2

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők munkájának célja FESS-műtéteik eredményességének felmérése. 1994-95-ben osztályukon operált 200 beteg közül a kontrollvizsgálaton megjelent 80 beteg összesen 144 műtétének adatait értékelték. Közülük 70 (90%) a műtétet hasznosnak, 6 (7%) közömbösnek értékelte, míg 2 (3%) panaszai rosszabbodásáról számolt be. Kiemelik a postoperativ utókezelések és therapia jelentőségét. A szerzők endoscoppal vizsgálták az orrüregben a váladék minőségét, az orrkagylók állapotát, az orrfőüregi synechiák esetleges meglétét. A középső orrjáratban külön értékelték az arc- és homloküreg-szájadékok állapotát, a synechiák és a polyprecidivák estleges megjelenését. Az endoscopos ellenőrző vizsgálatnál váladékmentes volt az operált orrok 66%-a, az orrkagylók normális állapotúak voltak 71%-ban. Az arcüregszájadék 67%-ban, a homloküreg-szájadék 54%-ban volt tág. Szálagos középső orrjárati synechiát észleltek 23%-ban, lap szerintit 4%-ban. Polyprecidivát láttak a felső orrjáratban 14%-ban, a középső orrjáratban 30%-ban. Közös orrjárati polyp 3%-ban fordult elő. Műtéteik eredményei egyeznek a közölt irodalmi adatokkal, ezért a szerzők saját elért eredményeiket jónak ítélik, és ez találkozik betegeik véleményével is.

SUMMARY

The aim of authors work is the assessment of the efficiency of their FESS operations. 144 operational data of 80 patients attending control examinatians among 200 patients operated at their department between 1994-95 were evaluated. 70 of them (90%) considered the operation useful 6 (7%) considered it indifferent while 2 (3%) reported their complaints worsened. The importance of postoperative follow up care and therapy are emphasised. Authors examined the quality of secretion in the nose, the stage of nasal conchae and the existence of possible synechiae in the common nasal cavity by endoscope. The state of the ostiae of the maxillary and frontal sinuses and the possible appearance of synechiae and polyp recurrences were separately evaluated. At the endoscopic control examination 66% of the operations were exempt from secretion nasal conchae were of normal state in 71%. 67% of the ostiae of the maxillary sinuses and 54% of the ostiae of the frontal sinuses were broad enaugh. Ligamentous synechiae were observed in 23% and by plane in 4% in the common nasal cavity. Recurrences of polyps were seen in the superior nasal cavity in 4% and 30% in the middle nasal cavity. Complete common nasal cavity polyps occured in 3%. The results of their operations correlate with, the published literatúrai data so authors judge their results good and this meets the opinion of their patients.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés