1993 - 2.szám

Disztorziós otoakusztikus emisszió mérése módosított Nishida-féle szondával

Szerző(k): PYTEL JÓZSEF DR., BAUER MIKLÓS DR., DEZSŐ ATTILA DR. és PÉTER JÓZSEF DR.
Intézmény: Pécsi Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégeklinika (Igazgató: Prof. dr. Bauer Miklós egyetemi tanár)
Lapszám: 39. ÉVFOLYAM 1993. 2.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők továbbfejlesztették Nishida által kidolgozott, a tranziens otoakusztikus emisszió mérésére alkalmas szondát. A módosított szondával a tranziens otoakusztikus emisszió mellett disztorziós emisszió is mérhető. Ismertetik kísérleti módszerüket és kezdeti eredményeiket.

 

The measurement of distortion product otoacous- tic emission by means of the modified Nishida-probe.

SUMMARY

The authors have modified the Nishida-probe suitable for measuring the transient otoacoustic emission, enabling it to record the distortion product otoacoustic emission too. The authors’ experimental methods and early results are presented.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés