1993 - 1.szám

„mert vétkesek közt cinkos, aki néma” — Gondolatok Babits Mihály beszélgetőfüzeteiről

Szerző(k): ZEMPLÉN BÉLA DR.
Intézmény: Orvostovábbképző Egyetem, Fej-nyak Sebészeti Tanszék (tanszékvezető: Bánhidy Ferenc dr., egyetemi tanár)
Lapszám: 39. ÉVFOLYAM 1993. 1.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerző Babits Mihály beszélgetőfiizeteit elemzi. A Nyugat költónemzedék legjelentősebb tagja gégeműtétjét követően megnémult. Gondolatait, közlendőit haláláig, mintegy három éven keresztül beszélgetőfüzetekbe írta. A gyűjteményes kiadás Bélia György szerkesztésében a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg 1980- ban.

 

"because accomplice is among guilties, who is mute” — reflections about "conver- sor-booklets” of Michael Babits.

SUMMARY

The author analyses the "conversor-booklets” of Michael Babits. The most considerable member of the poet-generation named "West” lost his voice after his larynx surgery. He wrote his thoughts, announcements into these ”conversor-booklets”during three years, till he died.
The omnibus volume has been published in edition of George Bélia by attendance of Szépirodalmi Publishing Co. in 1980.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés