1993 - 1.szám

Az akusztikus impedancia változása stapedectomia és stapedotomia után

Szerző(k): JÓRI JÓZSEF DR., KISS JÓZSEF GÉZA DR., CZIGNER JENŐ DR.
Intézmény: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Fill-Orr-Gégeklinika (igazgató: Czigner Jenő dr. egyetemi tanár)
Lapszám: 39. ÉVFOLYAM 1993. 1.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők 51 beteg 59 fülén végzett stapedectomia ill. stapedotomia után bekövetkező akusztikus impedancia/compliance-változást vizsgálták. Különös figyelmet fordítottak a műtéti módszerrel (1. stapedectomia+Schuknecht-protézis; 2. stapedecto- mia+ovális ablak fedése fasciával+porc- vagy csontcolumella; 3. stapedectomie+tef- lon-piston) való összefüggésre. Megállapították, hogy a sikeresen operált esetekben a műtéti módszertől függetlenül jelentős, mintegy 130%-os compliance-növekedés következett be. Sikertelenül operált, Ш. később ismét vezetéses típusú halláskárosodást mutató 6 fülön vagy az átlagosnál lényegesen nagyobb, vagy lényegesen kisebb comp- liance-változást regisztráltak. Feltételezésüket, mely szerint az átlagosnál nagyobb compliance-növekedés túl rövid protézist, vagy az incussal való laza kapcsolatot, az átlagosnál kisebb compliance-változást pedig rendellenes helyzetben rögzült, esetleg túl hosszú protézist jelent, részben műtétileg is bizonyították.

 

Changing of acoustic impedance after stapedectomy and stapedotomy.

SUMMARY

The authors studied the changes of acoustic impedance/compliance following stapedectomy resp. stapedotomy, in 59 ears operated of 51 patients. Aspecial attention has been turned to the connections of operation-methods, like: 1. stapedectomy+Schuknecht’s prosthesis; 2. stapedectomy+covering of oval window with fascia+cartilage- or bonecolumella; 3. stapedotomy+teflon piston.
It has been found, that in successful operated cases, there was ensured a significant compliance increase of 130%, independently of operation-method.
In 6 unsuccessful operated, or later a hearing loss of conductive type showing ears, have the authors observed a significantly higher, or smaller compliance-change in general. Accordingly to their supposition, that a higher compliance gain than average, means a short prosthesis, or loose connection with the incus, however the smaller compliance-change means an in a wrong position fixed, or probably too long prosthesis, has been verified partly by reoperation.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés