1991 - 4.szám

A forgatásos reakció paramétereinek változása neuronitis vestibularisban

Szerző(k): TÓTH ÁGNES DR., KISELY MIHÁLY DR., LAMPÉ ISTVÁN DR.
Intézmény: Debreceni Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégeklinika (igazgató: Lampé István dr. egyetemi tanár)
Lapszám: 37. ÉVFOLYAM 1991. 4.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők 30 neuronitis vestibularisban szenvedő beteg követéses vizsgálatát végezték el. A spontan nystagmussal korrigált reaktív nystagmus összütésszámát és összamp- litúdóját hasonlították az egészségesek normál értékéhez. A perrotatoros reakciók indulási ért ékei a következők voltak: homolateralis ütésszám 21%, heterolateralis 33%, homolateralis amplitúdó 17%, heterolateralis 55%. Az utolsó vizsgálat során a fenti paraméterek 29 és 65% között helyezkedtek el. Apostrotatoros reakciók indulási értékei 33—55% között voltak, majd a heterolateralis amplitúdót kivéve folyamatos javulás után 51—66% körül stabilizálódtak. Tehát a perrotatoros reakciók alacsonyabb értékről indultak és az egyes paraméterek között nagyobb divergenciát lehetett észlelni mint a postrotatoros vizsgálatnál. Teljes kiegyenlítődést csak a postrotatoros reakciók alapján tudtak kimutatni.

 

Parameter-changes of rotatoric-reaction in vestibular neuronitis.

SUMMARY

The authors achieved follow-up studies on 30 patients, who suffered from vestibular neuronitis. They made a comparison between global beat-numbers and, global amplitude of reactive nystagmus corrected with spontaneously existing nystagmus and, normal values of healthy people. Starting values of perrotatoric reactions were as follows: homolateral beatnumber 21%, heterolateral 33%, homolateral amplitude 17%, heterolateral 55%. The above mentioned parameters were to find during the last examination between 29 and 65%. The starting values of postrotatoric reactions were between 33—55%, then with exception of heterolateral amplitude, a stabilization was to be seen about 51-— 66%, after a continuous improvement. Thus, the perrotatoric reactions started from a lower value and, between the single parameters there was to observe a bigger divergence, than by postrotatoric examinations. A total equalization could be demonstrated only on the basis of postrotatoric reactions.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés