1991 - 1.szám

Operált malignus glomus caroticum tumor

Szerző(k): KÁSLER MIKLÓS DR., IVÁNYI EMŐKE DR., BÁNHIDY FERENC DR., TÓTH VERONIKA DR., SUGÁR JÁNOS DR.
Intézmény: 1Orvostovábbképző Egyetem, Fej-Nyaksebészeti Tanszék (tanszékvezető: Bánhidy Ferenc dr. egyetemi tanár) Országos Onkológiai Intézet (főigazgató : Eckhardt Sándor dr. egyetemi tanár)
Lapszám: 37. ÉVFOLYAM 1991. 1.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők hazai szaklapban ez ideig nem közölt nagyon ritka malignus chemodectoma sikeres műtétjét ismertetik. A tumor patoanatómiai jellemzői alapján értékelik a klasszikus Shamblin-íé\e csoportosítást, műtéttechnikai észrevételeket tesznek, felhívják a figyelmet a várható korai posztoperatív szövődményekre, és azok kontrolljának fontosságára.

 

About an operated malignant carotid body tumor.

SUMMARY

The authors present a succesful operation of the very rare malignant chemodectoma which has not been published in the Hungarian literature. They analise the Shamblin classification, make remarks with the operational technique. The anthors call the attention for the early postoperative complications and for the importance to controll them.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés