1991 - 1.szám

Obstruktiv alvási apnoé szindróma kivizsgálása és sebészi kezelése II. (Sebészi kezelés)

Szerző(k): ANTAL JÄNOS DR.
Intézmény: ОТE Neurológiai Tanszék (tanszékvezető: Halász Péter dr.)
Lapszám: 37. ÉVFOLYAM 1991. 1.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Ezzel a dolgozattal a szerző rávilágít arra. hogy a fiziológiás alvás alatt is a légzés „alacsonyabb szinten”, sérülékenyebb mechanizmussal működik, és mindazon centrális (központi idegrendszeri) és perifériás (légúti, cardialis, alkati...) tényezők, melyek ezt az. esékenyebb, alvás alatti egyensúlyt fölborítják, légzészavarhoz vezetnek. Amennyiben a légzés rizikótényezői folyamatosan fönnállnak, akkor kialakul az alvási apnoé szindróma. Ezt követően az alvási apnoék fölgyorsítják, fokozzák a többi, mortalitást növelő (cardialis, cerebrovascularis...) eltérés progresszióját, illetve maguk az alvási apnoék is életveszélyt jelenthetnek. A terápia lényege az esetleges fölös testsúly lefaragásán túl, a légúti stenosis, illetve a légzési munka hatékonyságát rontó tényezők fölszámolása: CPAP, tracheotomia, UPP, mandibula advancement, nyelcsont plasztika, intranasalis korrekciós műtét stb. Obstruktiv légzési zavarban nincs helye a gyógyszeres próbálkozásoknak, (leszámítva a gyulladás okozta eseteket), az altató adása egyenesen kontraindikált.

 

Examination and surgical treatment of obstructive seeping apnea I—II.

SUMMARY

The author highlights in this work the fact that even during physiological sleep, respiration functions „at a lower level” with anincreasingly sensitive mechanism and all those central (central nervous system) and peripheral (respiratory, cardial, constitutional) factors that may throw over this weak balance during sleep, lead to respiratory disorders. The permanent existe of risk factors may lead to the development of sleep- apnea syndrome. Subsequently the sleep-apneas enhance and increase the progression of other mortality increasing alternations (cardiac, cerebrovascular) on the other hand the sleep-apneas may be themselves perilous. Besides the reduction of overweight the elimination of respiratory stenosis and of factors deteriorating the efficiency of the respiratory work: CPAP, tracheotomy, UPP, mandibula advan ces, hyoid plastics, intranasal correction etc. are the basis of the therapy. There is no place for attempts with drugs in obstructive sleeping disorders (except for cases due to inflammation) of hypnotics in downright contrain- dicant.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés