1987 - 1.szám

A mastoiditis kórlefolyása csecsemőbeteg anyagunkban, különös tekintettel annak immunpatológiai vonatkozásaira

Szerző(k): SZŐCS ANDRÁS dr.
Intézmény: Csíkszeredái Megyei Kórház, Gyermekosztály (főorvos: Ady Éva dr.) Fül-orr-gégeosztály (főorvos: Kraft Géza dr.)
Lapszám: Fül-orr-gégegyógyászat 33. 47—53. 1987.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerző az egy év során mastoidectomizélt csecsemők kórlapjainak retrospektív kielemzését végzi el. Összefüggéseket keres a mastoiditisek kor szerinti megoszlása, bizonyos korhoz kötött hajlamosító tényezők és a kórlefolyás között. Észrevételeit az idevágó immunológiai ismeretek fényében tárgyalja. Megállapítja, hogy 1. a csecsemőkori otitis és mastoiditis latens lefolyásának — helytelen antibiotikus kezelések mellett — korhoz kötött immunológiai és anatómiai okai vannak. 2. Ugyanezen okok miatt az ebben a korban kialakuló otitis gyógyhajlama rosszabb. Ebből a korcsoportból kerül ki a mas- toidectomiák döntő többsége. 3. A korai vírusinfekciónak a megbetegedésében meghatározó szerepe van. Ez a megállapítás az éghajlati, valamint a szociális viszonyok jelentőségére hívja fel a figyelmet. 4. Az első félév körül olyan immunológiai változások történnek, melyek befolyásolják az otitis patomechanizmusát: az elhúzódó fülfolyamat fenntartásában az antralis góccal szemben a tuba disfunctio kerül előtérbe.

 

Course of mastoiditis in our suckling's material with special consideration to immunpathological relations.

SUMMARY

The author analyses retrospectively the course of mastoiditis in operated sucklings, during the last year. He searches for connection of distribution of mastoiditis, bound to age, for factors predisposing to special age and, course of the disease. He discusses his observations in the light of immunological knowledges referring to this and, states, that: 1. latent course of otitis, mastoiditis, occuring in sucklings, adjoining inaccurate antibiotic treatments —- has immunological and anatomical causes, bound to age; 2. for the same reason, inclination to healing of otitis, occuring in this age, is worse. In this age-group is to be seen the decisive majority of sucklings underwent a mastoidectomy; 3. early virus-infections have definitive role to getting sick. This statement draws the attention to importance of climatic and, social sirsumstances; 4. around half-year of age, there happen such immunological changes, which influence the patho- mechanism of otitis: in maintenance of lasting ear-process, on the other hand of antral focus, there comes the tubal dysfunction to the front.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés