2021 - 1.szám

Az európai–japán (EAONO-JOS) cholesteatoma-stádiumrendszer retrospektív alkalmazása hámzsákalapú cholesteatomás beteganyagon

Szerző(k): Várgedő Zsuzsanna dr., Liktor Bálint dr., Horváth Barnabás dr., PhD, Horváth Tamás dr., PhD
Intézmény: BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET, FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI OSZTÁLY, BUDAPEST
Lapszám: Fül-Orr-Gégegyógyászat 2021; 67 (1): 2–6.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Bevezetés: A cholesteatoma destruktív természete, recidíva hajlama és a kezelésével kapcsolatos életminőségi kérdések az onkológiai kórképekhez teszik hasonlatossá, és a daganatokhoz hasonlóan hatékonyabban lehetne menedzselni ezt a betegséget egy stádiumrendszer alapján. A European Academy of Otology and Neurootology és a Japan Otological Society 2017-ben egy közös ajánlást jelentetett meg a középfül-cholesteatomák klasszifikációjának és stádiumbeosztásának egységesítése céljából. Hazánkban eddig még nem mutatták be az ajánlás gyakorlati alkalmazását.

Célkitűzés: A stádiumrendszer alkalmazása osztályunk be teganyagán, és a stádium összevetése a műtéti eredményekkel.

Módszerek: 2014. január 1. és 2017. december 31. között osztályunkon hámzsákalapú cholesteatoma miatt, primer műtéten átesett betegek adatait retrospektíven elemeztük.

Eredmények: A 71 esetből 28%-ban pars tensa, 63%-ban pars flaccida és 9%-ban kombinált cholesteatomát találtunk. A betegek 15%-ban I., 80%-ban II., 4%-ban III., és 1%-ban IV. stádiumba tartoztak. I. stádium esetén 5 betegnél a tympanoplastica mastoidectomia nélkül (M−), 5 esetben mastoidectomiával (M+) zajlott; II. stádium esetén 9 esetben M−, 25 esetben M+ tympanoplastica történt, és 23 betegnél nyitott technikás üreg kialakítása (Ny); minden III. stádiumú betegnél M+; és az egyetlen IV. stádiumú betegnél Ny műtét történt. I. stádium esetén 17% volt a recidíva/reziduális cholesteatoma arány, II. stádium esetén 35%, III. és IV. stádium esetén pedig 33 és 0%. Az utánkövethető betegeknél minden stádiumban 10 dB-en belüli lég-csont köz változást tapasztaltunk.

Következtetés: Vizsgálatunkban aránytalan megoszlást találtunk a stádiumok között, amely statisztikai szempontból előnytelen. Ugyan előrehaladottabb stádium esetén nagyobb recidíva/reziduum arányt észleltünk a kiterjesztettebb műtétek ellenére, a stádiumrendszer jövőbeni használhatósága ebben a retrospektív vizsgálatban nem volt megítélhető.

 

Retrospective analysis of our cases with retraction pocket cholesteatoma based on the EAONO-JOS staging syste.

SUMMARY

Introduction: The destructive nature of cholesteatoma, its propensity to relapse, and quality of life issues related to its treatment makes it similar to oncological diseases, and like tumors, this disease could be managed more effectively based on a staging system. In 2017, the European Academy of Otology and Neurootology and the Japan Otological Society created a joint recommendation to standardize the classification and staging of middle ear cholesteatomas. The practical application of the recommendation has not yet been presented in Hungary.

Objective: To retrospectively apply the staging system on our department, and to compare the stage with the surgical results.

Methods: Data of the patients who underwent primary surgery due to retraction pocket cholesteatoma in our department, between January 1st, 2014 and December 31th, 2017, were retrospectively analyzed.

Results: Twenty-eight % had pars tensa, 63% had pars flaccida, and 9% had combined cholesteatoma of the 71 cases enrolled. 15% of patients were categorized as having stage I, 80% as stage II, 4% as stage III, and 1% as stage IV disease. Tympanoplasty without mastoidectomy (CWUM−) was performed in 5 patients, and with mastoidectomy (CWUM+) in the other 5 cases in stage I disease; 9 patients underwent CWUM−, and 25 cases CWUM+ tympanoplasty, and in 23 patients an open cavity was created (OC) in stage II disease; all stage III patients underwent CWUM+ tympanoplasty; and the only stage IV patient underwent OC surgery. The recurrence/residual cholesteatoma ratio was 17% in stage I, 35% in stage II while 33% and 0% in stage III and IV, respectively. The average change of air-bone gap was less than 10 dB in all the stages.

Conclusion: We found a disproportionate distribution between the stages among our patients, which is statistically disadvantageous. Although a higher recurrence/residual ratio was observed at a more advanced stage despite more extensive surgeries, the future applicability of the staging system could not be assessed in this retrospective study.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés