2017 - 3.szám

Rövidtávú halláseredmények retrospektív összehasonlítása NiTiBONDr illetve Nitinol stapes protézissel végzett stapedotomiákat követően (Comparison of hearing results following the use of NiTiBOND versus Nitinol prostheses in stapes surgery: a retrospectiv

Szerző(k): Révész Péter dr., Nepp Nelli dr., Harmat Kinga dr., Gerlinger Imre dr.
Intézmény: PTE KK Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2017 ; 63 (3): 110 - 114.

ÖSSZEFOGLALÁS

Retrospektív tanulmányunk célja a NiTiBOND, illetve Nitinol pisztonnal végzett lézer stapedotomiák 3 hónapos posztoperatív halláseredményeinek összehasonlítása volt. 2012. szeptember és 2014. szeptember között 31 esetben végeztünk stapedotomiát NiTiBOND pisztonnal, a SMart Nitinol pisztonnal pedig 2006. március és 2012. december között 39 esetben történt műtét. A NiTiBOND-csoport 20 nőből és I I férfiból állt, a SMart Nitinol csoportot pedig 28 nő és I I férfi alkotta. A NiTiBOND-csoport- ban az átlagéletkor 43,8 év (22-61 év), a SMart Nitinol csoportban pedig 46,9 év (28-83 év) volt. Szignifikáns posztoperatív cochlearis traumát nem észleltünk. A NiTIBOND-csoportban az átlagos preoperatív csont-légrés 24,6 dB (SD 7,2) volt, ami a műtét után 3 hónappal 7,6 dB-re javult (SD 4,7, p<0,001 ). A preoperatív csont-légrés a SMart Nitinol csoportban 28,2 dB (SD 10,1) volt, és átlagosan 9,3 dB lett a 3 hónapos posztoperatív mérések során (SD 4,1, p<0,001 ). A 3 hónapos követési idő után a NiTiBOND-csoportban a betegek 77%-ánál, a SMart Nitinol csoportban pedig 59%-ánál értünk el 10 dB-nél kisebb posztoperatív csont-légrést (p=0,10), a különbség közöttük nem volt szignifikáns. Mindegyik betegnél 20 dB-nél kisebb csont-légrést mértünk. Két esetben fordult elő késői típusú facialis bénulás, I esetben a Nitinol, a másik esetben a NiTiBOND-csoportban. A lézertechnika és valamely hőmemóriás piszton együttes alkalmazása egy relatíve könnyű, és minimálisan invazív stapes sebészeti módszernek ígérkezik, ami a NiTiBOND piszton esetén kitűnő rövidtávú halláseredményekkel kecsegtet. A lézer segítségével vérmentes környezet hozható létre és a pisztonok incusra való kézi rászorítása elkerülhetővé vált.

 

Comparison of hearing results following the use of NiTiBOND versus Nitinol prostheses in stapes surgery: a retrospective controlled study reporting short-term postoperative results.

SUMMARY

The aim of this retrospective study was to compare the 3-month postoperative hearing results following laser stapedotomy with the use of NiTiBOND versus Nitinol prostheses (31 and 39 patients, respectively). The operations were performed between September 2012 and September 2014, and between March 2006 and December 2012 regarding NiTiBOND and Nitinol, respectively. Twenty of the consecutive 31 patients were female and I I were male for NiTiBOND, while I I were male and 28 were female for Nitinol. The mean age was 43.8 years (range 22-61) and
46.9 years (range 28-83) for NiTiBOND and Nitinol, respectively. No significant cochlear trauma was documented postoperatively. The mean air-bone gap (ABG) for the frequencies 0.5, 1,2 and 3 kHz at the 3-month postoperative follow-up was 7.6 dB (SD 4.7) and 9.3 dB (SD 4.1) for NiTiBOND and Nitinol, respectively. The differences between the mean pre- (p=0.179), and postoperative (p=0.059) ABG of the two groups were not significant. ABG closure within 10 dB was achieved in 77.4% and 59% for NiTiBOND and Nitinol, respectively, the difference was not significant (p=0.10). Two cases of delayed facial paralysis occurred, I with Nitinol and I with the NiTiBOND. All patients attained an ABG <20 dB following surgery. Laser stapedotomy with the application of either heat-memory piston prosthesis allowed an easy and minimally invasive approach with excellent short-term hearing results when the NiTiBOND prosthesis was applied. Laser application allowed manipulation in a bloodless environment and avoided manual crimping of the incus.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés