2016 - 1.szám

Szájpadhasadékos betegeken végzett gyermekkori tympanoplasticák eredményeinek retrospektív elemzése - Az elmúlt 24 év tapasztalatai

Szerző(k): Kopcsányi Gábor dr.
Intézmény: PTE ÁOK, Gyermekklinika, Pécs
Lapszám: 2016; 62 (1): 1-8.

Bevezetés

Mai nézetünk szerint az otitis media suppurativa chronica mind mesotympanalis, mind pedig cholesteatomás kórformájának mo­dern kezelése a tympanoplastica. Ezzel - a szanációs fázist kö­vetően - rezgőképes novomembrant, légtartó középfül-üreg- rendszert és működőképes hangvezetőrendszert igyekszünk lét­rehozni.A mesotympanalis folyamatokban egyidejűleg, vagy külön ülés­ben végezzük el a hallócsontláncolat rekonstrukcióját. Középfül-cholesteatomáknál célszerűen, előre eltervezetten kétszakaszos műtétet igyekszünk végezni, illetve ezt javasoljuk. Az első szakasz célja az expanzíve növekvő és így szövődmények veszélyével fenyegető száraz, vagy inficiált cholesteatoma elimi­nálása, ép novomembrán, légtartó dobüreg kialakítása. A terve­zett második szakasz a revíziót (van-e reziduális cholesteato­ma?), valamint a szükség szerint felmerülő hallócsontláncolati re­konstrukciót célozza.Mindkét krónikus otitises kórformánál a cél: száraz, lehetőleg „uszodaképes" fül elérése, a hallás javítása, vagy legalább megőr­zése, a krónikus gennyedés, vagy cholesteatoma eliminálása, ez­zel egyben a belsőfül idegelemeinek védelme ezen noxák továb­bi hatásától, valamint a recidív folyamatok lehetőség szerinti ki­védése.A középfül-cholesteatomák esetében két fő műtéti típus terjedt el. A zárt technika (canal wall-up tympanomastoidectomy, CWU TM), amelynek során a hátsó, csontos hallójáratfalat megtartva, a normálishoz hasonló anatómiai viszonyokat igyekszünk létre­hozni („uszodaképes fül”, „swim-proof” ear). A másik verzió a nyitott technika (canal wall-down tympanomastoidectomy, CWD TM), amelynek során a hátsó csontos hallójáratfalat el­vesszük és a mastoideális térség a hallójárat felé nyitott marad, így fülvizsgálat során az elszarusodó laphámmal bélelt mastoid üreg jól áttekinthető. A szerző az utóbbi években többek által preferált obiiterációs technikákat és az úgynevezett „cartilage” tympanoplasticát nem alkalmazza.Az elérhető eredmények hosszú távú fenntartásához elengedhe­tetlenül szükséges a maradék, vagy teljes középfül üregrendszer ventillációjának biztosítása, lehetőleg az automatikus fülkürtmű- ködés fenntartásával. Amennyiben ez nem lehetséges, ventilláci- ós tubus (grommet) behelyezésével, hogy a megfelelő középfül­nyomásról gondoskodjunk.Gyermekkorban a gyakori felső légúti hurutok miatt, a középfül atmoszférikus nyomású légtartalmának állandó biztosítása még hangsúlyozottabban felmerülő feladat. Különösen nehezítik a helyzetet az olyan craniofacialis anomáliák, amelyekben a fülkürt nyitómechanizmusa direkt érintett. Ennek legpregnánsabban megnyilvánuló esetei a szájpadhasadékok különböző formái, il­letve a velopharyngealis inszufficienciával járó kórképek

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés