2016 - 1.szám

Idős betegben felfedezett, nagyméretű, intrahyoideális ductus thyreoglossus ciszta esete

Szerző(k): Piski Zalán dr.',Tornóczki Tamás dr.2, Vida Lívia dr.2, Móricz Péter dr.1, Nepp Nelli dr.1,Gerlinger Imre dr.1
Intézmény: 1.Pécsi Tudományegyetem KK, Gyermekgyógyászati Klinika, Fül-Orr-Gégészeti Részleg, Pécs - 2. Pécsi Tudományegyetem KK, Fül-Orr-Gégészetiés Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2016; 62 (1): 22-24.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 84 éves férfi beteget háziorvosa utalta szakrendelésünkre mellékleletként észlelt kiterjedt, középvonalbeli nyaki cisztá­nak imponáló térimé miatt. A tömött tapintató, hozzávetőleg 8 cm átmérőjű, környezetéhez meglehetősen erősen rögzült térimé klinikai megjelenése malignus folyamat alapos gyanúját vetette fel, ezért az ultrahangvezéreit aspirációs citológiai vizs­gálat negatív eredménye ellenére sebészi eltávolítás mellett döntöttünk. A szövettani feldolgozás meglepetésünkre ductus thyreoglossus cisztát véleményezett.A ductus thyreoglossus ciszta az egyik leggyakoribb kongeni- tális nyaki elváltozás a gyermekgyógyászati beteganyagban. Az esetek túlnyomó része a hatodik életév előtt felismerésre ke­rül. A kórkép ritkán fordul elő felnőttkorban, és még kevésbé gyakori a 65 évnél idősebb betegek között. Az úgynevezett középső nyaki ciszta bárhol kifejlődhet a ductus thyreoglossus mentén, de az esetünkben bemutatott intrahyoidealis lokali­záció irodalmi ritkaságnak tekinthető. 

 

A large thyroglossal duct cyst discovered in elderly patient.

SUMMARY

The 84-year-old patient was referred from the gp with a large,midline, symptomless cystic swelling on the neck. The solid, 8 cmlarge, firm mass showed the appearance of a malignant process,therefore despite of the negative fine needle aspiration result,the surgical resection has been indicated. Surprisingly the histo­logical examination has proven a thyroglossal duct cyst.Thyroglossal duct cyst is the most common congenital, midlineneck mass among pediatric patients and the majority of the cas­es are diagnosed before the age of six, hence it rarely occursduring adulthood and it is much less frequently observed in eld­erly patients. Although the so called medial neck cyst can devel­op anywhere along the thyroglossal duct the intrahyoid locationis extremely uncommon in the literature.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés