2015 - 2.szám

BONEBRIDGE-implantáció - új lehetőség a csontvezetéses hallásrehabilitáció terén

Szerző(k): Gerlinger Imre dr., Bakó Péter dr., Tóth Tamás, Németh Adrienne dr., Kellényi György, Révész Péter dr.
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Fül-, orr-, gégészeti és Fej-, nyaksebészeti Klinika, Pécs (igazgató: Gerlinger Imre dr., egyetemi tanár)
Lapszám: 2015 ; 61 (2): 32 - 48.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elmúlt 4 évtizedben a csontvezetéses hallókészülékek megjelenése és elterjedése számos hallássérült részére jelentett rehabilitációs megoldást. A csontvezetéses hallókészülékek a méretük, a kinézetük és a programozásuk nehézkessége miatt sosem váltak igazán népszerű eszközökké. A csontba horgonyzott Illetve osseointegrációs folyamattal rögzülő implantátumoknak a 70-es években való megjelenése lényegesen jobb hangminőséget biztosított a beállítás körüli nehézségek kiküszöbölésével. Sajnos az „abutment’ körüli sebgyógyulási zavarok viszonylag gyakoriak maradtak. A Bonebridge implantátum az első aktív csontvezetéses eszköz az ímplantátumok terén, amely a percutan eszközök kapcsán a bőrproblémákra megoldást jelent.
Célunk az volt, hogy az első 4 hazánkban operált eset kapcsán megvizsgáljuk az eszköz biztonságosságát és hatékonyságát, 3 hónapos követési idő mellett. Két betegünknél bilaterális ve- zetéses halláscsökkenés miatt került sor a műtétre, ezekben az ■ esetekben a csontvezetés átlaga az 500 Hz-4 kHz frekvenciák átlagában 45 dB-nél jobb volt. Két esetben egyoldali siketség miatt került sor a műtétre, esetükben kritérium volt, hogy a halló fül csontvezetéses átlaga (500 Hz-4 kHz) nem lehetett rosszabb mint 20 dB. Az implantáció eredményességét meghatározó paraméterek közül figyelembe vettük a küszöbértékeket (csontvezetéses küszöb, légvezetéses küszöb, szabad hangteres vizsgálat), valamint a beszédaudiometriai paraméterek (számteszt és szóteszt) változását az implantáció előtt és a műtéteket követően, I és 3 hónap elteltével. A Bonebridge bekapcsolása után a küszöbértékek az összes frekvencián javulást mutattak az I hónapos értékekhez képest, két beteg esetében a 3 hónapos vizsgálatkor további hallásküszöb javulást tapasztalatunk. A lég- és a csontvezetéses küszöbértékekben szignifikáns változást nem tapasztaltunk a műtéteket követően, a reziduális hallás változatlan mértéke megerősíteni látszik az implantáció biztonságos voltát. Három hónappal a műtéteket követően a számteszt és a szóteszt vonatkozásában a bilaterális halláscsökkenésben szenvedők estében átlagosan 25 dB küszöb-, illetve 40% szóértés javulást tapasztatunk. Ugyanezek a paraméterek az egyoldali siket betegek esetében 3 hónap után átlagosan 70 dB és 90% voltak.
Az első 4 magyarországi eset kapcsán az új aktív trascutan csontvezetéses implantátum megbízható és effektiv eszköznek bizonyult 3 hónapos követés után.

 

BONEBRIDGE implantation - a new option in the field of bone-conduction hearing rehabilitation.

SUMMARY

For over four decades, bone conduction hearing aids have been changing the lives of patients with impaired hearing. The size, appearance and fitting discomfort of early generations of bone conduction hearing aids made them unpopular. The advent of bone-anchored hearing aids in the 1970s offered patients improved sound quality and fitting comfort, due to the application of osseointegration. However, the issue of postoperative peri- abutment pin tract wound infection persisted. The Bonebridge system incorporates the first active bone conduction device, and aims to resolve peri-abutment issues.
Our aim was to investigate safety and efficacy of the Bonebridge system over a 3-months follow up period. The subjects consisted of 4 Hungarian-speaking adults. Two of them presented with bilateral conductive hearing loss, the upper bone conduction threshold limit was set to 45 dB HL at frequencies between 500 Hz and 4 kHz. The other two patients were diagnosed with single sided deafness. In these 2 cases the bone conduction average on the only hearing ear was not worse than average 20 dB (500 Hz- 4 kHz).
The main outcome measures were the subjects’ audiometric thresholds (air conduction, bone conduction, and sound field at frequencies 500 Hz-8 kHz) and speech perception (word recognition scores and SRT 50%) were assessed preoperatively, I month postoperatively and 3 months postoperatively. The subjects were monitored for adverse events too.
Aided thresholds improved postoperatively at all tested frequencies and continued to improve from I to 3 months postoperatively. Air conduction and bone conduction thresholds showed no significant changes, confirming that subjects’ residual unaided hearing was not deteriorated by the treatment. Speech perception as measured by SRT 50% and word recognition scores improved on average about 25 dB HL and 40% respectively, 3 months after Bonebridge implantation due to bilateral conductive hearing loss. The same values in patients undergoing surgery due to single sided deafness were 70 dB HL and 90%, respectively.
The new transcutaneous bone conduction implant was demonstrated to be safe and effective in our first 4 adult patient up to 3 months of device use.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés