2014 - 2.szám

Pszicho-akusztikai eljárás halláskárosodás megelőzésére

Szerző(k): Bagdán Viktor,1 Máthé Kálmán,2 Czimerman László,2 Pytel József dr.3
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs 2Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Pécs 3Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Központ, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, Pécs
Lapszám: 2014 ; 60 (2 ) : 44 - 46.

ÖSSZEFOGLALÁS

Napjainkban egyre nagyobb probléma a magas hangnyomásszint okozta halláskárosodás, amely az elterjedt fülhallgató s/fejhallgatós médialejátszók miatt elsősorban a fiatalokat érinti. Léteznek olyan pszicho-akusztikai eljárások, amelyek a szubjektíve érzékelt hangerőt úgy növelik, hogy a fül nem lineáris frekvenciaérzékenységét használják ki.
A vizsgálat célja: A vizsgálat célja olyan eljárás és elektronikai eszköz működésének tesztelése, amelynek segítségével növelhető az érzékelt hangerő, a hangnyomásszint alacsony értéken tartása mellett.
Módszer: A prototípust úgy készítettük, hogy szubjektív ösz- szehasonlító hangosságérzet-tesztet lehessen vele végezni. Az adatokat egyénenként, kérdőív segítségével gyűjtöttük, és a válaszokból számtani átlagot számolva, az eredményt decibelben adtuk meg.
Eredmények: A vizsgálat eredményeként átlagosan 2,73 ±2,19 dB hangosságérzet növekedést kaptunk ugyanazon hangnyomásszint mellett.
Következtetés: Az eredmények arra engednek következtetni, hogy megfelelő torzítást alkalmazva, a fül nem-lineáris viselkedését kihasználva elérhető, hogy hangosabbnak érzékeljünk ugyanolyan hangnyomásszintű hangot. Mivel az eredmény 3 dB SL alatti, további kutatások szükségesek az elmélet bizonyításához. Az újdonság tárgyát képező berendezés legnagyobb haszna a füIhalIgatós/fejhalIgatós zenehallgatás elterjedése miatt egyre gyakoribb halláskárosodás megelőzése.

 

Psycho-acoustic method for preventing hearing-loss

SUMMARY

Hearing-loss caused by high sound pressure level is huge and growing problem nowadays, which affects mainly young people, because of the use of world-wide spreading media-players with earphones/headphones. There are methods which can increase the perceived volume sensation using the inner ear nonlinear frequency-characteristic.
Purpose of the study: The purpose of this study is to test a new method and an electronic device. By the help of the device the volume sensation can be increased, without increasing the sound-pressure level.
Method: The prototype had been made for being able to test the method with a subjective volume-sensation comparison test. We collected the data with questionnaires, and the average result is shown in decibel.
Results: The result of the study shows 2.73 ±2.19 dB sensations level increase in average at the same sound pressure level. Conclusion: The results points to the very possible fact that the nonlinear behavior of human hearing cause volume sensation differences. If we use an appropriate distortion to the sound, the same sound pressure level can be heard louder. Our results are under the 3 dB SL, so further research has to be made for correctly proving this method. The main benefit of the new arrangement is to prevent the nowadays increased hearing loss, caused by the world-wide spreading music listening with earphones/headphones.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés