2012 - 3.szám

Olfaktorikus rehabilitáció teljes gégeeltávolítás után: áttekintés és az „udvarias ásítás” manőverrel nyert tapasztalataink elemzése

Szerző(k): Móricz Péter dr.1, Kiss Péter dr.1, Aradi Mihály dr.2, Orsi Gergely dr.2, Somogyvári Krisztina dr.1, Szanyi István dr.1, Gerlinger Imre dr.1
Intézmény: 'PTE-ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 2Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs
Lapszám: 2012; 58 (3): 107-112.

ÖSSZEFOGLALÁS

A laryngectomizáltak szaglása jelentős mértékben csökken, mivel a felső légutak kirekesztődnek a természetes ventilációból. Klinikánkon célul tűztük ki a laryngectomián átesett betegek olfaktorikus rehabilitációja során a nemzetközileg elterjedt, könnyen megtanulható „udvarias ásítás" manőver megtanítását, hatásosságának szubjektív és objektív módszerekkel történő vizsgálatát. 2010. szeptember és 201 I. január között 12 laryn- gectomizált férfi beteget vontunk be vizsgálatainkba. Az általános állapot, a szagló- és az ízlelőképesség felmérésére kérdőíveket töltettünk ki a korábban laryngectomizált páciensekkel és egy 42 főből álló kontrollcsoporttal. A kérdőíveken szereplő kérdésekre adott válaszokhoz tartozó pontértékeket összegeztük, a magasabb összpontszám károsodott funkcióra utalt. A laryngectomián átesett betegek szaglásának szubjektív mérésére az ún. szaglásküszöb tesztet (Smell Treshold Test, STT) alkalmaztuk. Ép szaglás esetén a teszt eredménye 10, ennél kisebb értékek a szaglás gyengülésére és annak mértékére utaltak. Az „udvarias ásítás” manőver (Nasal Airflow Inducing Maneuver - NAIM) megtanítását követően az első kontroll szaglásvizsgálatot 3 hónap elteltével végeztük el. A vizsgálat során kapott eredmények statisztikai feldolgozását az SPSS 16.0.0 program felhasználásával p<0,05 szignifikancia szinten kétmin- tás T-próba alkalmazásával végeztük, Egy a NAIM alkalmazása előtt csökkent szaglóképességű, korábban laryngectomizált betegünknél funkcionális MRJ- (fMRI) vizsgálatot végeztünk a manőver 3 hónapos gyakorlása után. Betegeink az általános állapotot felmérő kérdőíven kiindulási értékként átlagosan 43,1 pontot értek el, a kontrollcsoport átlaga 46,6 pont volt, szignifikáns eltérést tehát a teszt megtanítása előtt a két csoport között nem találtunk. A szaglást felmérő kérdőíven laryngectomizált betegeink átlagosan 67,1, míg a kontrollcsoportban lévők átlagosan 30,8 pontot értek el: betegeink szaglása tehát kezdetben szignifikánsan rosszabb volt a kontroll populációénál. Az ízérzékelésre vonatkozó kérdőíves vizsgálat során nem találtunk eltérést betegeink és a kontrollcsoport tagjai közt. Az STT alapján az első mérések átlaga a laryngectomizált csoportban 5,92 volt, amely a manőver 3 hónapos gyakorlása után 8,7-re, azaz 47%-kal nőtt. Az fMRI-vizsgálattal betegünk szubjektív teszttel kimutatott szaglását objektiven tudtuk igazolni. Az „udvarias ásítás” manőver egy könnyen megtanulható, hatásos módszer amelynek segítségével betegeink szaglását jelentős mértékben sikerült javítanunk. Tapasztalataink alapján javasoljuk a postlaryng- ectomiás rehabilitációs protokoll részeként történő bevezetését.

 

Olfactory Rehabilitation after Total Laryngectomy: Overview and Our Experiences with "Polite Yawning" Maneuver

SUMMARY

The olfaction of laryngectomized patients decreases significantly since the upper airways are excluded from the normal ventilation. The aim of our study was to teach the „polite yawning” maneuver to laryngectomized patients during the olfactory rehabilitation, and to estimate the efficacy of the maneuver with the use of subjective and objective methods. The maneuver isinternational- ly recognized and easy to learn. During the period of September 2010 and January 2011 twelve laryngectomized male patients were involved in our study. In order to survey their general condition, olfactory and gustatory abilities questionnaires were completed by our patients who had undergone laryngectomy before and also by a control group of 42 persons. The points of the answers indicated by the patients were summarized; higher total score indicated a more compromized function. For subjective assessment of the olfaction, the Smell Treshold Test (STT) was used. In case of normal olfaction the result of the test was 10 points, smaller scores referred to impairment of the olfaction. Three months after teaching the „polite yawning” maneuver (Nasal Airflow Inducing Maneuver -NAIM) to the patients, control olfactory examination was carried out. Statistical analysis of the data was run with the use of SSPS 16.0.0 program on a level of significance p<0.05 with Student’s t-test. Functional MRI (fMRI) was performed at one laryngectomized patient after applying the maneuver for 3 months. According to the general health questionnaire, our patients recieved 43.1 points in average, and the average of the control group was 46.6 points, so we could not prove any significant difference between the two groups prior to teaching the test. On the olfaction questionnaire our patients gained 67.1 points in average, while the score of the control group was 38.8 points: so at the beginning the patients’ olfaction was significantly worse than that of the control population. As for the gustatory sensation survey queationnaire no difference was recorded between the scores of the patients and control members. According to the scores of the STT the average of the first measurements in the laryngectomized group was 5.92, which increased to 8.7, i.e. 47% after practicing the maneuver for 3 months. The improved olfaction in one of our patients was demonstrated not only by a subjective test but objectively with fMRI too. With the help of the „polite yawning” maneuver — an effective and easy-to-learn method - the olfaction of our patients improved significantly after 3 months. According to our experiences introduction of the „polite yawning” maneuver is highly recommended for the rehabilitation protocol of laryngectomized patients.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés