2012 - 3.szám

A reelin expresszió szerepe az otosclerosis patogenezisében

Szerző(k): Csömör Péter dr.1, Liktor Balázs dr.2, Sziklai István dr.1, Karosi Tamás dr.1
Intézmény: 'Debreceni Egyetem OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Debrecen 2Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Fül-Orr-Gége Osztály, Budapest
Lapszám: 2012; 58 (3): 101-106.

ÖSSZEFOGLALÁS

Háttér és előzmények: Az otosclerosis kialakulásában számos genetikailag meghatározott tényező játszhat szerepet. Korábban több tanulmány is megerősítette a RELN gén betegségspecifikus polimorfizmusát és a reelin adhéziós fehérje fokozott kifejeződését stapes ankylosisos betegekben. Azonban a RELN/reelin-rendszer funkciójából adódóan, a reelin fehérje kizárólag neurális elemekben és az odontoblastokban fejeződik ki.
Módszerek: Az ankyloticus stapes talpakban (n=85) és a kontrollként felhasznált corticalis csontfragmentumokban (n=4), hallócsontokban (n = 2) valamint emberi agyszövet mintákban (n=4) előkészítést követően RELN-specifikus RT-PCR és reelin-specifikus immunfluoreszcens (IFA) vizsgálatokat végeztünk.
Eredmények: Az ankyloticus stapes talpak első csoportjában (n = 22) egyértelmű reelin fehérje kifejeződést találtunk, azonban az RT-PCR-csoportban (n = 63) a RELN-specifikus mRNS kimutathatatlan volt. A pozitív kontrollként használt agyszövet mintákat kifejezetten magas reelin fehérje- (n = 2) és RELN-specifikus mRNS (n = 2) expresszió jellemezte. A csontspecifikus kontroll mintákban (n = 6) sem reelin, sem RELN mRNS expressziót nem tapasztaltunk.
Következtetések: A felnőtt betegekből származó stapes mintákban a RELN gén nem mutat aktív, mRNS-szintű expressziót. A reelin fehérje kimutathatósága, az adhéziós molekula embrionális fejlődésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. A capsula otica ugyanis körülvéve a neurális elemként szereplő hártyás labyrinthust, jelentős szerepet játszhat a szinapszisképződés embrionális koordinációjában. A capsula otica részeként szereplő stapes talp RELN/reelin expressziós profilja a fentiek ismeretében nem meglepő, az otosclerosis- ban betöltött szerepe azonban kérdéses.

 

The role of reelin in the pathogenes is of otosclerosis

SUMMARY

Hypothesis: Several studies have reported a potential genetic association between diseases-specific SNPs of RELN and otosclerosis and confirmed RELN expression in human stapes footplates. These are conflicting results, since RELN expression has been discussed exclusively in neural tissues and in odontoblasts. Background: Otosclerosis is a disease of complex bone remodeling disorder, which is limited to the human otic capsule. Genetic background of otosclerosis has long been suspected, however the pathogenesis remained unclear.
Methods: Ankylotic stapes footplates (n = 85), cortical bone fragments (n=4), hearing ossciles (n = 2) and human brain tissue specimens (n=4) were processed to RELN-specific RT-PCR and reelin-specific immunofluorescent assay (IFA).
Results: The first group of ankylotic stapes footplates (n = 22) showed a consistent positive reaction against reelin by IFA, however; RELN-specific mRNA could not be detected in the second, RT-PCR group (n = 63). Brain specimens were characterized by robust expression of reelin (n = 2) and RELN-specific mRNA (n = 2). In case of bone-specific controls (n = 6), reelin/ RELN expression was excluded obviously.
Conclusion: As to current observations, RELN gene does not show active expression in adult stapes footplates. Since, the otic capsule surrounds a special neural structure (membranous labyrinth), reelin might play a coordinative role in the early embryonic stage of development. As being a part of the otic capsule, stapes footplate might be characterized by persisting reelin detectibility without mRNA expression. Between these conditions, the étiologie role of RELN is questionable in the pathogenesis of otosclerosis.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés