2011 - 3.szám

A gége malignus fibrózus histiocytomája

Szerző(k): Karosi Tamás dr.1, Soós Györgyike dr2, Opauszki Adrienn dr3, Sziklai István dr.1
Intézmény: 'Debreceni Egyetem OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (Igazgató: Prof. Dr. Sziklai István) debreceni Egyetem OEC, Pathológiai Intézet (Igazgató: Dr. Méhes Gábor) debreceni Egyetem OEC, Sugárterápia Tanszék (Igazgató: Dr. Szluha Kornélia)
Lapszám: 2011; 57 (4): 177-181.

ÖSSZEFOGLALÁS:
Klinikánk ambulanciáján PH. hetvenhat éves férfi beteg jelentkezett tartós rekedtség miatt, amelynek hátterében egy nagy jobb oldali hangszalagpolip igazolódott. A polip szövettani vizsgálata nem-differenciált szarkómát véleményezett. LASER kordektómiát végeztünk, amit teljes dózisú (60 Gy) irradiáció követett. Egy évvel később, egy a szubglottikus teret kitöltő és egészen a carina tracheáig terjedő, koncentrikus trachealis tumoros infiltrációt találtunk, amit a direkt laringoszkópos és a bronchoszkópos vizsgálat is megerősített. A szövettani vizsgálat malignus fibrózus histiocytomát (MFH) véleményezett. Számos kísérő körülményt figyelembe véve palliativ irradiáció (44 Gy) mellett döntöttünk. A kezelés hatására a tumor parciális remissziót (PR) mutatott, azonban a tracheotomiás nyílást nem tudtuk megszüntetni. Hét hónappal később a számos belgyógyászati kísérőbetegségben szenvedő betegünk heveny jobbszívfél-elégtelenség miatt elhunyt. Annak ellenére, hogy esetünket nem kísérte lokoregionális, illetve távoli metasztázisok megjelenése, a kiterjedt szubepiteliális tumor lokálisan rendkívül agresszív módon viselkedett. Tanulmányunk bemutatja, hogy a gége malignus fibrózus histiocytomájának klinikai viselkedése kiszámíthatatlan, a kezelésre adott válaszreakció pedig megjósolhatatlan.

 

Malignant Fibrous  Histiocytoma of the Larynx. Clinical record

SUMMARY:
A seventy-six year old man (PI.L.) was referred with hoarseness due to a large polypus located to the right vocal fold. Histopathological analysis revealed non-differentiated sarcoma. LASER chordectomy was performed that was followed by radiation therapy (60 Gy). One year later, a large subglottic tumor and concentric tracheal infiltration was confirmed using direct laryngoscopy and bronchoscopy. Histopathological examination verified malignant fibrous histiocytoma. Salvage radiation therapy (44 Gy) was started. Patient showed a partial remission that was neccesiated by a permanent tracheostomy. Seven months later, patient was lost due to heart failure. Unless, our case was not associated with loco-regional and distant metastasises, the subepithelial tumour was locally agressive. This report reveals that clinical behaviour of laryngeal malignant fibrous histiocytoma is unpredictable.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés