2009 - 3.szám

A nem-otosclerosisos stapes fixációk kórszövettani osztályozása

Szerző(k): Karosi Tamás dr., Csömör Péter dr., Z. Szabó László dr.1, Liktor Bálint dr.1, Petkó Mihály dr.2, Pytel József dr.3, Jóri József dr.4, Sziklai István dr.
Intézmény: DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Debrecen (Igazgató: Prof. Dr. Sziklai István) 'Bajcsy-Zsitinyszky Kórház, Füi-Orr-Gége Osztály, Budapest (Főorvos: Dr. Liktor Bálint) 2DE OEC, Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Debrecen (Igazgató: Prof. Dr. Antal Miklós) 3POTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs (Igazgató: Prof. Dr. Pytel József) ‘SZOTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged (Igazgató: Prof. Dr. Jóri József)
Lapszám: 55(3), 2009

 

ÖSSZEFOGLALÁS: A stapes ankylosis változatos betegségek együttese , melyet sajátos, eddig még nem osztályozott kórszövettani elváltozások jellemeznek. Irodalmi adatok alapján az otosclerosis klinikai és demográfiai jellemzői valójában a stapes ankylosisra vonatkoznak. A klinikai gyakorlatban az otosclerosis és a stapes ankylosis diagnózisa gyakran átfedésbe kerül: a két fogalmat rendszerint helytelenül, szinonimaként értelmezik. Tanulmányunkban 284, stapedectomia során eltávolított, nem-otosclerosisos stapes szövettani vizsgálatát végeztük el. Az otosclerosist szövettani vizsgálattal kizártuk. A metszetek maradékát homogenizáltuk, majd a teljes nukleinsavtartalmat kivontuk és végül kanyaróvírus specifikus RT -PCR -t végeztünk. A nem-otosclerosisos stapes fixációt a kanyaróvírus RNS teljes hiánya jellemezte. Szövettanilag a nem-otosclerosisos stapes ankylosis hat fő megjelenési formája különíthető el: annuláris kalcifikáció (N = 152, 53 ,5 %), globuláris fibrózis (N = 49, 17 ,25% ), lymphoplasmocytaer infiltráció (N = 31 , 10 ,9 %), haemosiderosis (N = 22, 7 ,7 5 %), cholesterol- és mucin granulóma (N = 17 ,6 % ) és végül amyloidosis (NI = 13 , 4 ,6 % ). Fontos hangsúlyozni, hogy az ankyloticus stapes talpak kétharmada patológiás csontátépülést mutatott. Nem-otosclerosios stapes fixációk esetén a stapes talp fragmentációja és az úgynevezett "floating footplate" kialakulása meglehetősen ritka volt (7%; 0,35%). A nem-otosclerosisos stapes fixációk olyan alapvető hisztopatológiai elváltozásokat mutattak, melyek az otosclerosissal szemben más szervekben és számos betegség esetén is előfordulhatnak, ezért kórszövettanuk nem szervspecifikus. A nem-otosclerosisos stapes fixációk prevalenciája kb. 30% az összes stapes ankylosis között, ennek megfelelően epidemiológiai és klinikai jelentőségeük nagy. A stapes ankylosisok differenciáldiagnózisa alapvetően fontos, hiszen hosszú távú prognózisukban és a sebészeti megoldások terén különbségek vannak.

 

SUMMARY: Stapes ankylosis can be caused by different diseases without exact histopathological classification. Otosclerosis is a complex bone remodeling disorder of the otic capsule due to persisting measles virus infection and consecutive inflammatory reaction. Clinical and demographic features of otossclerosis have reference to stapes ankylosis in fact. In the clinical practice, otosclerosis and stapes ankylosis are incorrect synonyms. Non-otosclerotic stapes footplates (N = 284) removed during stapedectomy were histologically analyzed. Otosclerosis was excluded during the histological pre-selection. Total RNA was extracted and measles virus specific RT-PCR was performed. Non-otosclerotic stapes ankylosis was associated with total absence of measles virus RNA. Six main types of non-otosclerotic stapes fixations could be distinguished histologically: annular calcification (N = 152, 53.5%), globular fibriosis (N = 49, 17.25%), lymphocytic infiltration (N = 31, 10.9%), hemosiderosis (N =22, 7.75%), granulomas (N = 17, 6%) and amyloidosis (N = 13, 4.6%). Fragmentation of non-otosclerotic stapes footplates was infrequent (7%) during stapes surgery. Only one floating footplate (0.35%) was reported. Two third of non-otosclerotic stapes footplates represented complete pathological bone remodeling. Unlike otosclerosis, non-otosclerotic stapes fixations were characterized by basic histopathological findings without organ specificity that can also be identified in case of different diseases. Prevalence of non-otosclerotic stapes ankylosis is about 30-40% among stapes fixation cases. The long-term prognosis and surgical considerations differ from those of otosclerosis.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés