2009 - 2.szám

Gége izom reinnerváció ideg-izom lebennyel állatkísérletes modellen

Szerző(k): Tóth Andrea dr., Szűcs Attila dr., Harasztosi Csaba dr.1, Matesz Klára dr.2, Pucsok Klára dr.2, Mikó Irén dr.3, Csernoch László dr.1, Sziklai István dr.
Intézmény: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika (igazgató: Sziklai István dr., egyetemi tanár) 'Élettani intézet (igazgató: Csernoch László dr., egyetemi tanár) 2Anatómia Intézet (igazgató: Antal Miklós dr., egyetemi tanár) 3Sebészeti Mútéttani Tanszék (igazgató: Mikó Irén dr., egyetemi tanár)
Lapszám: 55(2), 2009

 

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők az ideg-izom lebeny technika alkalmazásának lehetőségét vizsgálták musculus cricoarytenoideus posterior (m. CAP) szelektív reinnervációjára. 5 keverék kutyában a bal oldali nervus laryngeus recurrens (NLR) átmetszése után ansa cervicalis- m sternohyoideus (m.SH) lebenyt készítve, azt a bal oldali CAP izomra varrták. 3 kutyán csak denervációs műtét történt. Egy év elteltével videolaryngoscopos, EMG, és szövettani vizsgálatokat végeztek. A videolaryngoscopos felvételek egyértelműen igazolták az ideg-izom lebeny által reinnervált CAP izom működését. Ezt támasztották alá az EMG leleteken látott kiváltott polifázisos potenciálok megjelenése. Immunhisztokémiai reakcióval (antineurofilament antitest+ biotin) neurofilamentumokat és motoros véglemezeket lehetett látni mind az 5 állat esetén mindkét oldalon. Az ideg-izom lebeny technika alkalmazása lehetővé teheti az arytenoidectomia és a laterofixáció elkerülését egyvagy kétoldali gégebénulások esetén. Ezáltal mind az életminőség, mind a hangminőség javulása érhető el.

SUMMARY: The authors test the application of the nervemuscle pedicle (NMP) technique for selective reinnervation of previously denervated posterior cricoarytenoid (PCA) muscle. The left recurrent laryngeal nerve (RLN) was severed in five mongrel dogs and an ansa cervicalis-sternohyoid muscle pedicle was sutured to the left PCA muscle. Three dogs underwent a shame operation. Videolaryngoscopy was performed, and electromyographic data were collected after one year in average. Finally histological analysis of the NMP was performed. The video records demonstrated the return of mobility of the PCA muscle reinnervated by a NMP EMG data as to show evoked polyphasic potentials showed also evidence of reinnervation of the PCA muscle. With immunohistochemical reaction (antineurofilament antibody+ biotin) we could demonstrate neurofilaments and motor endplates in both sides in all five animals. The NMP technique could eliminate the need for arytenoidectomy and laterofixation in patients with unilateral or bilateral vocal fold paralysis. The quality of life and voice may be improved.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés