2009 - 1.szám

A belsőfül malformáció, cochleáris implantáció és meningitis speciális kérdései a siketség mikrosebészeti gyógyításának korában

Szerző(k): Torkos Attila dr., Czigner Jenő dr., Jarabin János dr., Tóth Ferenc, Szamosközi Alice, Kiss József Géza dr., Jóri József dr.
Intézmény: SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (igazgató: Dr. Jón József egyetemi tanár)
Lapszám: 55(1), 2009

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS: A cochleáris implantáció után kialakuló gennyes agyhártyagyulladás az utóbbi években a szakmai-tudományos figyelem középpontjába került. A szerzők áttekintik az otogen/labyrinthogen purulens meningitis kialakulásának módjait, azaz a baktériumterjedés lehetséges útvonalait egészséges, kóros és implantáció által megbontott belsőfül-anatómia esetén egyaránt. Elsőként írnak le egy olyan, congenitalis siketséggel járó, kombinált, kétoldali belsőfül fejlődési rendellenességet, ahol a perilymphatér tágulatai és a labyrinth csontos falának a foramen ovaléhoz társuló részleges hiányán át az endosteumnak a dobhártyáig érő kiboltosulása miatt a dobüreget is perilympha/liquor töltötte ki. A gyermek cochleáris implantációjának és a műtétet követő számos agyhártyagyulladásnak a története jól demonstrálja a preoperatív diagnosztika hiányosságait, az implantáció utáni bakteriális meningitisek problematikáját, és illusztrálja az ilyen esetben is sikeresen elvégezhető cochleáris implantáció indikálásának dilemmáját congenitalis siketséggel járó belsőfül-malformációk esetén.

 

SUMMARY: Bacterial meningitis as a complication of cochlear implantation has drawn attention in recent years. Authors discuss the genesis of otogenic/labyrinthogenic bacterial meningitis in cases of normal, dysplastic and surgically disturbed inner ear anatomy. They first describe a bilateral inner ear malformation with congenital deafness where the middle ear was filled with perilymph/CSF due to the widening of the perilymphatic space and the bulging of the endosteum into the tympanic cavity through a defect in the labyrinthine bony wall. The history of the child’s cochlear implantation and the series of subsequent bacterial meningitis demonstrate the discrepancies of preoperative diagnostics and illustrates the dilemma of indicating cochlear implantation in cases of inner ear malformations complicated with congenital deafness.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés