2008 - 4.szám

Atípusos pozícionális nystagmus

Szerző(k): Pozsgai Zsolt dr., Bartalis Krisztina dr., Bagoly Andrea dr., Tarcsi Veres Botond dr., Kisely Mihály dr.
Intézmény: Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, Egyetemi Oktatókórház, Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály (főorvos Kisely Mihály dr.)
Lapszám: 54(4), 2008

ÖSSZEFOGLALÁS:

Szerzők jelen közleményükben egy olyan betegük esetének bem utatását tűzték ki célul, akinél az általuk regisztrált pozícionális nystagmus atípusos karakterisztikával rendelkezett. A beteg otoneurológiai vizsgálata során észlelt nystagmusformák centrális és perifériás jellegű eltérésre jellemző vonásokat egyaránt m utattak. Az otoneurológiai státuszt posturographiával (statikus és dinamikus ingerlés) és videonystagmographiával (spontán nystagmus vizsgálata, kalorikus és pozícionális ingerlés) objektív módon regisztrálták és elemezték. Objektív módszerek alkalmazásával, a beteg állapotának javulását is figyelembe véve retrospektív úton ún. m ulticanal pattern BPPV-t diagnosztizáltak. M egállapításuk helyességét ezt követően egy további vestibularis provokációs teszt segítségével is meg tudták erősíteni. Szerzők felhívják a figyelm et arra, hogy a pozícionális nystagmussal járó kórformák eredetének megállapítása során a perifériás és a centrális eredet elkülönítése nehézségekbe ütközhet.

SUMMARY

In this article the authors present a case of a patient with positional nystagmus atypical in characteristics. T he nystagmus patterns observed during otoneurologic exam ination showed also central and peripheral features. The patient’s otoneurologic status was registered and analyzed objectively using posturography (static and dynamic stimulation) and videonystagmography (examination of spontaneous nystagmus, caloric and positional, positioning stimulation). Using these objective methods and considering the patient’s healing, the diagnosis of multicanal pattern BPPV was stated retrospectively. The diagnosis was also supported by a further vestibular provocation testing. T he authors emphasize th at in assessing the origin of positional nystagmus it might be difficult to differentiate between central and peripheral forms.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés