2006 - 4.szám

In vitro ischaemia hatása a cochlearis dopamin felszabadulására

Szerző(k): Halmos György1,2, Doleviczényi Zoltán2, Horváth Tamás2, Polony Gábor1’2, Vizi E. Szilveszter2, Lendvai Balázs2, Zelles Tibor2
Intézmény: 1Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem (Igazgató: Répássy Gábor dr„ egyetemi tanár) 2Kíséreti Orvostudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia (Igazgató: Freund Tamás dr., egyetemi tanár)
Lapszám: 52 (4), 2006

ÖSSZEFOGLALÁS:

lateralis olivocochlearis (LOC) efferens terimálisokból felszabaduló dopaminnak (DA) védő szerepet tulajdonítanak, mivel a hallóideg dendritjének fokozott, ischaemia-, illetve zaj-kiváltotta tüzelését gátolja, mely folyamat sensorineuralis halláscsökkenéshez (SNHL) vezetne. Jelen tanulmányunkban oxigén-glükóz depriváció (OGD), egy in vitro ischaemiás modell, hatását vizsgáltuk a tengerimalac cochlearis [3H]DA felszabadulására mikrotérfogatú szuperfúziós módszerrel. Azt találtuk, hogy az OGD önmagában nem okozott mérhető emelkedést a [3H]DA felszabadulásában, de a specifikus D2 receptor antagonista szulpirid és L-741,626 jelenlétében szignifikánsan fokozta az extracelluláris [3H]DA koncentrációt. A D2 negatív visszacsatolású receptorok nem kizárólag a DA szintézisének és vezikuláris felszabadulásának szabályozásában vesznek részt, de az újrafelvétel aktiváció- jában is. Tehát a D2 receptor antagonista gátolja az extracelluláris térből a hatékony DA visszavételt. Hogy feltárjuk ennek a DA felszabadító mechanizmusnak a magyarázatát, a szelektív DA visszavételt gátló nomifenzint alkalmaztuk, mely az OGD hatását a DA felszabadulásra D2 receptor antagonista jelenlétében gátolta. Mindez azt jelenti, hogy a DA felszabadulását az OGD a DA transzporter fordított működésén keresztül indukálta. A két, strukturálisan is különböző D2 antagonista fokozta az elektromos téringerlés kiváltotta DA felszabadulást, ami a D2 autore- ceptorok jelenlétét a DAerg LOC terminálokon. Eredményeink igazolják a D2 DA autoreceptorok jelenlétét és szerepét a LOC efferensekből történő DA felszabadulás szabályozásában, és egy lokális védő mechanizmusra utalnak ischaemia alatt, mely a DA közvetlen transzporter-mediált felszabadulását jelenti. A védő hatású DA felszabadulásának növelése a belsőfülben további, új terápiás támadáspontot jelenthet a SNHL-ben szenvedő betegek kezelésében.

 

SUMMARY

Dopamine (DA), released from the lateral olivocochlear (LOC) efferent terminals, the efferent arm of the short-loop feedback in the cochlea, is considered as a protective factor in the inner ear since it inhibits auditory nerve dendrite firing in ischemia- or noise-induced excitotoxicity leading to sensorineural hearing loss (SNHL). In the present study we investigated the effect of oxygen-glucose deprivation (OGD), an in vitro ischemia model, on guinea-pig cochlear [3H]DA release in a microvolume superfusion system. We found that OGD alone failed to induce a detectable elevation of [3H]DA level, but in the presence of specific D2 receptor antagonists, sulpiride and L-741,626, it evoked a significant increase in the extracellular concentration of [’H]DA. D2 negative feedback receptors are involved not exclusively in the regulation of synthesis and vesicular release of DA, but also in the activation of its reuptake. Thus, D2 receptor antagonism interferes with the powerful reuptake of DA from the extracellular space. To explore the underlying mechanism of this DAreleasing effect we applied nomifensine and found that the effect of OGD on cochlear DA release in the presence of D2 antagonists could be inhibited by this selective DA uptake inhibitor. This finding indicates that the OGD-evoked DA release was mainly mediated through the reverse operation of the DA transporter. The two structurally different D2 antagonists also augmented the electrical field stimulation-evoked release of DA proving the presence of D2 autoreceptors on dopaminergic LOC terminals. Our results confirm the presence and role of D2 DA autoreceptors in the regulation of DA release from LOC efferents, and suggest a protective local mechanism during ischemia which involves the direct transporter-mediated release of DA. Increasing the release of the protective transmitter DA locally in the inner ear may form the basis of future new therapeutic strategies in patients suffering from SNHL.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés