2005 - 3.szám

A kanyaróvírus és a tumor nekrózis faktor-alfa mRNS együttes expressziója otosclerosisos stapes talpakban

Szerző(k): Karosi Tamás dr., Kónya József dr.*, Z. Szabó László dr.**, Pytel József dr.***, Jóri József dr.****, Szalmás Anita*, Sziklai István dr.
Intézmény: DE OEC, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Debrecen (igazgató: Sziklai István dr., egyetemi tanár) *DE OEC, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Debrecen ** Országos Gyógyintézeti Központ, Fül-Orr-Gége Osztály, Budapest (Főorvos: Csokonai Vitéz Lajos dr.) ***PTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Pécs (igazgató: Pytel József dr., egyetemi tanár) ****SZTE, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged (igazgató: Jóri József dr., egyetemi tanár
Lapszám: 51 (3), 2005

ÖSSZEFOGLALÁS:

Az oticus capsula valamint a stapes talp perzisztáló kanyaróvírus fertőzése feltehetőleg az otosclerosis egyik lényeges etiológiai faktora. Tanulmányunkban az ankylotikus stapes talpakban zajló kanyaróvírus fertőzés által okozott reaktív gyulladás jellemzőit elemeztük. A klinikailag stapes fixációval jellemzett betegek stapes talp mintáiból kivontuk az emberi és a virális nukleinsavakat (mRNS, vRNS, DNS). A kanyaróvírus nukleoprotein RNS-ét RT-PCR módszer segítségével amplifikáltuk. Az ankylotikus stapes mintákban tapasztalható TNF-alfa expressziót RT-PCR segítségével határoztuk meg és összehasonlítottuk a preoperatív audiológiai leletekkel, valamint az előzetes vírus pozitivitással. A 154, klinikailag stapes fixációval bíró beteg stapes mintáiból 99 esetben sikerült kimutatni a kanyaróvírus eredetű RNS jelenlétét. A TNF-alfa mRNS 88 vírus pozitív mintában volt detektálható, míg a vírus negatív esetekben elhanyagolható expressziót mutatott. A TNF-alfa mRNS kimutathatósága a vírus pozitív mintákban a stapes fixációt okozó folyamat aktivitását, az aktivált osteoclast funkciókat, valamint a reaktív gyulladásos folyamatot jellemzi. A vírus pozitív betegek preoperatív audiogramjaiban jelentős különbség mutatkozott a TNF-alfa kimutathatóságának függvényében. A kanyaróvírussal asszociált és a vírusnegatív stapes fixációk pathomechanizmusában igen lényeges különbség valószínűsíthető.

SUMMARY

Otosclerosis is a disease of unknown etiology causing conductive and/or sensorineural hearing loss. Persistent measles virus infection of the otic capsule is supposed to be one of the etiologic factors in otosclerosis. Determinants of measles virus infection and reactive inflammation were studied in otosclerosis. The presence of measles virus was shown in otosclerotic patients by RTPCR amplification of the viral RNA. No report is available, however, about the types and features of paracrine cytokines in otosclerosis. Nucleic acid was extracted from stapes footplate samples of clinically stapes fixation patients. Measles virus nucleoprotein RNA was amplified by seminested RT-PCR. TNF-alpha expression was detected by RT-PCR in otosclerotic bone and was correlated to preoperative audiologic findings and measles virus positivity. Among 154 clinically stapes fixation patients, 99 stapes footplate specimens contained measles virus RNA. TNF-alpha mRNA was detectable in 88 virus positive stapes footplates. There was no detectable TNF-alpha mRNA expression in virus negative cases. Etiologic role of measles virus in the pathogenesis of otosclerosis should be considered. Detection of TNF-alpha mRNA demonstrates activated osteoclast functions and inflammatory pathways in otosclerotic stapes footplates associated to measles virus presence. Virus associated and virus negative pathomechanism of otosclerotis should be distinguished. 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés