2003 - 4.szám

Perilympha-fistula gyanúja miatt végzett explorativ tympanotomiák eredményei

Szerző(k): Szanyi István dr., Bauer Miklós dr., Nagy Györgyi dr., Pytel József dr.
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Általános On/ostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti és Fej-, nyaksebészeti Klinika (igazgató.PyteI József dr. egyetemi tanár)
Lapszám: 49, (4), 2003

ÖSSZEFOGLALÁS:

Hirtelen hallásvesztés, fülzúgás, szédülés felveti a perilympha-fistula gyanúját, különösen, ha az anamnézisben trauma vagy erőlködés szerepel. Explorativ tympanotomiával lehet a fistula jelenlétét igazolni vagy kizárni. A Pécsi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégekliniká- ján 1977. március és 2003. február között a közlemény egyik senior szerzője (B. M.) 29 esetben végzett explorativ tympanotomiát perilympha-fistula gyanúja miatt. A peri- lympha-fistula jelenlétét 15 esetben tudtuk bizonyítani. Az ovális és a kerek ablak fészkét szabad temporalis fascia lebennyel töltöttük ki. 12 esetben a kerek ablak anatómiai helyzete nem tette lehetővé a kerek ablak membránjának megtekintését. Ezekben az esetekben a fészek megna- gyobbítását nem végeztük, hogy a fúró által a belső fülben okozott zajtraumát elkerüljük, de a fészket fascia lebenynyel kitöltöttük. Ezeket az eseteket a „bizonytalan” kategóriába soroltuk. 2 eset fistulára biztosan negatív volt. Postoperative a süketség nem változott. A hallás 7 esetben javult, még hosszan fennálló perilympha-fistula esetén is. A biztosan fennálló perilympha-fistula elzárása a vestibularis tüneteket minden esetben megszüntette. Ugyanannyi fistulát találtunk az ovális ablak területén, mint a kerek ablak membránján, ezért tévesnek tartjuk azt a leegyszerűsítő felfogást, amely a perilympha-fistulát a kerek ablak membránjának rupturájával azonosítja.

SUMMARY

Sudden hearing loss, tinnitus and vertigo give rise to the suspicion of a perilymph fistula, especially if trauma or physical exertion occurs in the case history. The existence of a fistula can be proved or disproved by explorative tympanotomy. Between March 1977 and February 2003 explorative tympanotomy was performed for the suspicion of a perilymph fistula in 29 ears by one of the senior authors (M.B.) in the ENT Department of University of Pécs. The existence of a fistula was proved in 15 ears. The niches of the oval and round window were filled with free temporal fascia grafts. In 12 ears the anatomical state did not allow the inspection of the membrane of the round window. In these cases the enlargement of the niche was omitted to avoid possible noise trauma caused by the burr to the inner ear but the niche was filled with a fascia graft. These cases are regarded as “uncertain”.
Two ears were definitely negative.Postoperatively total deafness did not improve. Hearing improved in 7 cases even after long existence of the fistula. Closure of the proved fistulas resulted in the cessation of the vestibular symptoms in all cases. Fistulas have been found in the same number of oval and round window niches, therefore the authors think that the identification of the perilymph fistula with the rupture of the membrane of the round window is an erroneous oversimplification.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés