2003 - 4.szám

Az életkor szerepe a praelingualis süket gyermekek cochleáris implantáció utáni halláshabilitációjában. - Méta-analízis

Szerző(k): Rezes Szilárd dr., Gerhard O'Donoghue dr.*, Sziklai István dr.
Intézmény: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika (igazgató: Sziklai István dr. egyetemi tanár) *Queens Medical Centre, Medical University Hospital of Nottingham, Ear-Nose and Throat Department (leader: Gerhard O'Donoghue dr. consultant)
Lapszám: 49, (4), 2003

ÖSSZEFOGLALÁS:

A paelingualis süket gyermekek cochleáris implantációt követő beszédfejlődését befolyásoló egyik legfontosabb prognosztikai faktor az implantációkor elért életkor. Vizsgálatunkkal két kérdésre kerestünk választ: 1. hogyan befolyásolja a cochleáris implantáción átesett praelingualis süket gyermekek posztimplantációs beszédteszt eredményeit az implantáció idején elért életkor, 2. van-e a cochleáris implantáció elvégzése szempontjából ideális életkor? Az elmúlt 10 év irodalmi adatainak méta-analízisét végeztük el. A beszédértés fejlődését vizsgálva az 57 elemzésre használható publikáció 19 alkalmazott beszédértés tesztjének 1376 eredményét a Geers és Moog szerinti 1—6-ig terjedő beszédértési skála értékeire konvertáltuk. A beszédkészség fejlődését vizsgálva 14 publikáció 468 beszédérthetőségi teszteredményét az O’Donoghue szerinti ötfokozatú beszédérthetőségi skála szerint konvertálva elemeztük. Azt tapasztaltuk, hogy az implantációt követően a beszédtesztek eredményei a 6 évnél idősebbek kivételével minden korcsoportban plató elérése nélkül folyamatosan emelkedtek. Minél fiatalabb életkorban történt az implantáció, annál jobbak lettek a beszédértés és beszédteljesítmény eredményei. Megállapítottuk, hogy a cochleáris implantáció idején elért életkor és a későbbi funkcionális eredmények fordítottan arányosak egymással. A fiatalabb gyermekek jobb funkcionális eredményei azzal magyarázhatók, hogy a beszédfejlődés szempontjából kritikus életszakaszban a fejlődő hallópálya idegelemei elegendő impulzust kapnak a normális strukturálódáshoz. A praelingualis süket gyermekek kellő időben történő kiszűrése és implantációs programba való vétele biztosítja cochleáris implantátummal való korai ellátásukat. Az idősebb praelingualis süket gyermekeknél cochleáris implantációt követően tapasztalt beszédjavulás miatt 8 éves korig szükségesnek tartjuk ezen gyermekek implantátummal való ellátását.

SUMMARY

Age at implantation is one of the most important prognostic factor on speech acquisition after cochlear implantation at prelingually deaf children. The aim of this study was to evaluate 1) how the age at implantation influences the postimplantation speech test results in prelingually profoundly deaf children, 2) what is the ideal age for cochlear implantation. We performed a meta-analysis of data on cochlear implantation published in the past ten years To evaluate improvement in speech perception we converted 1376 test result of 19 different speech perception tests, from 57 selected articles into speech perception categories ranging from al to 6 published by Geers and Moog scale. To evaluate improvement in speech production we translated 468 results of speech intelligibility tests from 14 selected articles into a five-grade speech intelligibility rating scale published by O'Donoghue. We found that after implantation the speech test scores increased without reaching a plateau in every age group except for the age group of over 6 years. The younger the child at the time of implantation, the better the results of speech perception and production after implantation. We concluded that there was a inverse correlation between the age at implantation and the postimplant functional results. The better functional results of young children can be explained by the fact, that theirs developing neural auditory system recieve appropriate information for normal structural development. Detection of prelingually deaf children in time, and selecting them into an implant programme in order to perform the implantation early on. An improvement in speech after implantation is also observed in older prelingually deaf children. We therefore suggest that it is necessary to provide cochlear implantation to children up to the age of 8 years

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés