2000 - 4.szám

A foniátria Magyarországon az ezredfordulón

Szerző(k): Hirschberg Jenő dr.*, Mészáros Krisztina dr.**, Dékány Zoltán dr.**
Intézmény: Fővárosi Önkormányzat Madarász utcai Gyermekkórház Fül-orr-gégeosztály* (főorvos: Votisky Péter dr.) Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Fül-orr-gégeklinika** (igazgató: Z. Szabó László dr.)
Lapszám: 46, (4), 2000

ÖSSZEFOGLALÁS:

Szerzők összefoglalják a magyarországi foniátria gyökereit, kialakulását és fejlődését. Részletezik a foniátriai tudományos-kutató munka legfontosabb eredményeit. Ismertetik a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság történetét, jelentős rendezvényeit, tagjainak külföldi szereplését, nemzetközi elismertségének dokumentumait. Kérdőíves felmérés alapján elemzik a magyar foniátria jelenlegi helyzetét, problémáit, célkitűzéseit és a jövő kilátásait. Magyarországon a foniáter szakképesítéssel rendelkező orvosok száma 34, közülük 29 végez itthon rendszeres foniátriai tevékenységet, összesen 20 intézetben. A rendelési idő - a lehetőségektől függően - heti 3-4 és 40 óra között váltakozik. A foniátriai betegek nagyobb része hangképzési zavarban szehved, gyermekkórházakban viszont több a beszédhibás. Uj profil az oropharyngealis dysphagia kezelése. 11 intézetben történik fonokirurgiai tevékenység, 10 helyen továbbképzés, 12 foniáter végez több-kevesebb tudományos munkát, irodalmi tevékenységet. Bár a foniáterek hazai létszáma kezdi megközelíteni az Európai Foniáterek Uniójának ideális normáit, a rendszeresített státus kevés, nincs országos hálózat. A műszerpark nagyon hiányos, az eszközök jó része elavult. Szaktudás van, a hiányok felszámolása ígér további fejlődést.

SUMMARY

Authors summarise the roots, rise and development of phoniatry in Hungary. The most important results of the scientific-research work in phoniatry are detailed. The history and main programs of the Hungarian Phonetic, Phoniatrie and Logopedic Society, the appearence of its members abroad and the documents of its international acknowledgements are introduced. On basis of questionnaire survey the present situation, the problems, the aims and the outlooks for future are evaluated critically. The number of Hungarian phoniatric specialists is 34 at present of wich 29 do regular phoniatric work in total 20 institutes. Consulting hours differ between 3-4 and 40 hours weekly depending on possibilities. The majority of the phoniatric patients suffer of disorders of phonation, on the other hand in children’s hospitals more suffer in disorders of speech. New profile is the treatment of oropharyngeal dysphagia. Phonochirurgic activity takes places in 11 institutes, postgraduate training at 10 places, 12 phoniaters do more or less scientific and literatúrai work. Though the number of Hungarian phoniaters begins to approach the ideal norms of the European Phoniaters’ Union, the institutional posts are rather few and there is no national network. The instrument pool is very insufficient, the majority of it is outdated. There is professional knowledge, the elimination of the shortnesses promises further development

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés