1996 - 3.szám

Tapasztalataink a parotis tumorok kezelésében osztályunk 10 éves beteganyagában

Szerző(k): Kótai Zsuzsa dr.*, Élő János dr.
Intézmény: Fővárosi Ónkormányzat Uzsoki utcai Kórháza Fül-orr-gége-fej-nyak sebészeti osztály (Oszt. vez. főorvos: Prof. dr. Elő János)
Lapszám: 42. ÉVFOLYAM 1996. 3.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Szerzők az Uzsoki utcai Kórház fül-orr-gégészeti és Fej-nyak sebészeti osztályának 10 éves beteganyagát elemezték. A nem parotis-sebészetre specializálódott osztályon 179 beteget kezeltek a parotis és környezetének elváltozásai miatt. Ismertetik a diagnózishoz vezető vizsgálatokat és azok változását. Állást foglalnak a műtéti megoldás mellett, és kiemelik a malignus parotistumorok kombinált - műtéti, irradiatios és cytostaticus - kezelésének jelentőségét. Gyógyeredményeik megfelelnek az irodalmi adatoknak, benignus tumorok esetében csak egy helyi-recidivát észleltek, a malignus tumoros betegek túlélését döntően a tumor szöveti szerkezete és differenciáltsági foka határozza meg.

Kótai Zs., J. Élő: Our experiences in the treatment of parotid tumours in the patient-material of a 10 year period at our department

SUMMARY


The authors analyse the patient-material of a 10 year’s period treated at their E.N.T., and Head and Neck Surgery Department of the Uzsoki-Street Hospital in Budapest.
At the Department - which is not specialized to changes of parotid gland - they have treated 179 patients because of parotid gland diseases. They review the examinations and their changes, which led to the diagnosis. The authors take a stand on operative solution and, emphasize the significance of combined - surgical, irradiative and cytostatic - treatment.
Their therapeutic effect corresponds with literary datas, in cases of benign tumours, they observed only one local recurrence, till surviving time of malignant tumours is determined decisively by structure of tissue.

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés