1988 - 1.szám

A teljes gégeeltávolítás hosszútávú eredményeinek személyi számítógéppel történő értékelése

Szerző(k): TRIZNA ZOLTÁN dr.* BÁNHIDY FERENC dr., PÓLUS KÁROLY dr., KÁSLER MIKLÓS dr., ZEMPLÉN BÉLA dr., RÓZSA LÁSZLÓ dr., BOÉR ANDRÁS dr., R Á C Z TAMÁS dr., VIZKELETY TIBOR dr.**
Intézmény: Országos Onkológiai Intézet (Orvostovábbképző Egyetem Fej-nyaksebészeti Tanszék (tanszékvezető: Bánhidy Ferenc- dr. egyetemi tanár)
Lapszám: Fül- orr- gégegyógyászat 34. 40—51. 1988.

ÖSSZEFOGLALÁS:

A szerzők az 1974—1984 között teljes gégeeltávolítással (és radikális nyald blokkdisszekcióval) kezelt 273 beteg számítógépes adatfeldolgozásának eredményeit összegezik. Az adatokat három csoportra (teljes gégeeltávolítással, teljes gégeeltávolítással és szekunder blokkdisszekcióval, valamint monoblokkdisszekeióval kezelt betegekre) bontva tárgyalják. A 255 férfi és 18 nő átlagéletkora 54 év volt. A leggyakrabban a szupraglottikus, illetve a glottoszupraglottikus régió volt érintett. A teljes gégeeltávolítás idejében a II. stádiumba 61 (22,3%), a III. stádiumba 151 (55,4%), a IV. stádiumba 61 (22,3%) beteg tartozott. A nyaki áttét a leggyakrabban a középső mély nyaki nyirokcsomókban fordult elő. Az átlagos túlélés a teljes gégeeltávolítással kezeltek csoportjában volt a legjobb (56,3 hónap), ezt követte a teljes gégeeltávolítással és szekunder blokkdisszekcióval kezeltek 43,7 hónapos, illetve a monoblokkdisszekeióval kezeltek 25,0 hónapos átlagos túlélése. Az évekre lebontott túlélés értékei mellett a szerzők elemzik többek között az anamnesztikus adatokat, a klinikailag tapintott nyirokcsomók kórszövettani és aspirációs citológiai leletei közötti összefüggést, a szövődmények, valamint az egyes haláíoki tényezők előfordulását.

 

Evaluation by personal computer of the long-term results of total laryngectomy

SUMMARY

Results evaluated with computer data processing of 273 patients who underwent total laryngectomy (and radical cervical block dissection) between 1974—1984 are summarized. Data are discussed in 3 groups (patients treated with total laryngectomy, total laryngectomy and secondary block dissection, monoblock dissection). The average age of 255 male- and 18 female patients was 54 years. The supraglottic and glotto- supraglottic regions were the most frequently affected ones. At the time of total laryngectomy 61 patients (22,3%) were in stage II, 151 (55,4%) in stage III and 61 (22,3%) in stage IV. Cervical metastasis occurred most often in the median deep cervical lymph nodes. The average survival was best (56,3 months) in the group of patients who underwent total laryngectomy, this was followed by the 43,7-month survival of those with total laryngectomy and secondary block dissection and by the 25-month survival of patients with monoblock dissection. Besides the survival values per year, the history data, correlation between the histopathological and aspiratory cytological findings of clinically felt lymph nodes, complications as well as the occurrence of certain factors of the cause of death are analysed.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés